• Działalność szkoły w dniu 14. 10. 2021 r.

     • Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tym dniu realizowane są zajęcia opiekuńcze. W szkole będzie czynna świetlica. Rodzice chcący skorzystać ze świetlicy szkolnej w dniu 14. 10.2021 proszeni są o poinformowanie szkoły w sekretariacie  do dnia 13.10 2021r.  do godziny 14.00.

    • Spotkanie z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.
     • Spotkanie z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.

     • Dnia 08.09.2021r. odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne dla przedszkolaków oraz uczniów z klas I – VIII z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.

      Głównym celem organizacji zajęć dla przedszkolaków i uczniów z klas młodszych szkoły podstawowej jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Najmłodsi odbiorcy otrzymali najważniejsze informacje bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracali uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Policjanci przypominali również o potrzebie noszenia elementów odblaskowych, które na koniec rozdali uczniom klas I oraz najstarszym przedszkolakom. 

      Spotkania z Policją były również skierowane do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Ta część spotkań oprócz bezpieczeństwa w ruchu drogowym była wzbogacona o odpowiedzialność prawną oraz akcję stop hejtowi i mowie nienawiści.

      Prowadzącymi spotkanie byli sierżant sztabowy Damian Chamier Gliszczyński (Policja Bytów) oraz aspirant sztabowy Sebastian Watras (Policja Tuchomie).

     • REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 


     • REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

      Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „Pani Jesień” 

      I. Cele konkursu:
      Przybliżenie piękna pory roku jaką jest jesień.
      Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze związane z jesienią.
      Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci.
      II. Zasady konkursu:
      1. Czas trwania konkursu: od 23.09.-08.10.2021r.
      2. Uczestnicy: Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola w ZS w Tuchomiu.
      3. Wymagania techniczne:
      a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka, 
      b. Technika dowolna, 
      c. Format pracy: A3 lub A4 płaska lub przestrzenna
      4. Metryczka:
      Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka – autora pracy, 
      wiek dziecka – autora pracy, 
      grupę, do której uczęszcza dziecko – autor pracy,
       imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została wykonana praca. 
      5. Kryteria oceny:
      - zgodność z tematem,
      - oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
      - estetyka i staranność wykonania,
      6. Komisja konkursowa:
      Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej ZS w Tuchomiu.
      8. Termin składania prac:
       Prosimy składać pracę u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy do dnia: 08.10.2021r. 
      9.Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 20.10.2021r. 
      Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej ZS w Tuchomiu. 
       
      Organizatorzy.
       

    • Piknik Innowacyjny
     • Piknik Innowacyjny

     • Dnia 15 września 2021 roku grupa uczniów klas 6 – 8 Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyła w Pikniku Innowacyjnym na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczniowie podzieleni na 9 grup uczestniczyli w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych o tematyce łączącej zagadnienia ekonomiczne, zarządcze, chemiczne. Oprócz dużej dawki wiedzy teoretycznej, uczestnicy Pikniku mogli wykazać się również kreatywnością – tworząc np. własną kompozycję zapachową mydła. Mimo niezwykle intensywnego dnia uczniowie wrócili ze Szczecina zadowoleni, wzbogaceni o nowe doświadczenia.

     • Spotkanie z rodzicami

     • Dnia 9 września 2021r. odbędzie się spotkanie Wychowawców wszystkich klas z Rodzicami uczniów w następującym porządku:

      •16:00 – 16:45 - spotkanie Wychowawców z Rodzicami dzieci przedszkolnych

      •16:45 – 17:30 - spotkanie Wychowawców z Rodzicami uczniów klas 1-3

      •17:30 – spotkanie Wychowawców z Rodzicami uczniów klas 4-8

      Bardzo prosimy o obecność wszystkich Rodziców.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Dzień 1 września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2021/2022.

      Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście. Pierwszy dzień w szkole był wielkim przeżyciem dla uczniów klas pierwszych. Najmłodsi członkowie naszej społeczności, w towarzystwie rodzica, spotkali się na sali gimnastycznej. Po serdecznym powitaniu przez dyrekcję szkoły uczniowie klas pierwszych zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej.

      W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.

     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Tuchomiu 1 września 2021 r.(środa)

     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkół w Tuchomiu 1 września 2021 r.(środa)

      8:00 – msza św.  w  kościele p.w. Świętego Wojciecha w Tuchomiu

      9:00 – rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Tuchomiu

      Dzieci z oddziałów przedszkolnych spotykają się ze swoimi Paniami w salach:

      • oddział przedszkolny  6- latki  (smerfy) - p. Agnieszka Chmielewska   sala 21
      • oddział przedszkolny 5-, 6- latki  (kotki) - p. Anna Zielińska  sala 6
      • oddział przedszkolny  4-, 5- latki  (żabki) - p. Kamila Leszczyńska / p. Renata Pluto Prądzińska  sala 19
      • oddział przedszkolny  4- latki  (pszczółki) -  p. Aleksandra Bułka-Kudlik  sala 22
      • oddział przedszkolny  3 - latki (misie) – p. Katarzyna Szreder   sala 20

       

      Uczniowie klasy 1a, 1b, 4a, 4b, 8a i 8b spotykają się na sali gimnastycznej ze swoimi Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły.

      Uczniowie klasy 2a, 2b, 3a, 3b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal na spotkanie            z wychowawcami:

      2a –  sala 208                    5a – 214B                 7a – 212B

      2b –  sala 210                   5b – 213B                  7b – 215B

      3a –  sala 209                   6 – 109A

      3b –  sala 100                  

                                               

       

       

       

       

    • Wojewódzkie rozgrywki w sezonie 2019/2020 w unihokeju
     • Wojewódzkie rozgrywki w sezonie 2019/2020 w unihokeju

     • Debiutujący w pomorskiej lidze młodzików unihokeiści Prometeusza Tuchomie pod trenerską opieka Jerzego Szredera wygrali wojewódzkie rozgrywki w sezonie 2019/2020 i awansowali do finału mistrzostw Polski. Tych jednak ze względu na sytuację pandemiczbą w kraju nie rozegrano, ale dzięki temu, że Tuchomianie wygrali 11 z 14 ligowych spotkań zostali sklasyfikowani na 2 miejscu w kraju!! Jest to największy sukces klubowy w historii klubu Prometeusza Tuchomie.