• REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA
    NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

     

    01.03.2023 r. -  07.03.2023 r.  – potwierdzenie kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola (dzieci, które chodzą do przedszkola w Tuchomiu).Wychowawcy poszczególnych grup otrzymają deklaracje.
     

    08.03.2023 r. - 21.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola (dzieci, które nie uczęszczały do tutejszego przedszkola). Druki do pobrania na stronie internetowej bądź w sekretariacie.

    Wniosek (przedszkole) Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.doc

    Wniosek (szkoła)