• Szkolny Klub Wolontariusza przy Zespole Szkół w Tuchomiu działa od września 2009 roku przy pomocy zawartego porozumienia o współpracy z Centrum Wolontariatu w Słupsku. SKW skupia naszą młodzież wokół chlubnej pracy szkolnej, społecznej na rzecz osób potrzebujących.

     SKW działa w oparciu o Regulamin oraz Harmonogram pracy Klubu. Działania klubu podlegają bieżącemu monitoringowi i ewaluacji na koniec roku szkolnego. Młodzież aktywna zostaje nagrodzona nagrodami. Nasze działania służą dobru środowiska szkolnego i podnoszą nasz wizerunek w środowisku lokalnym. Zajęcia umożliwiają młodzieży aktywne i kreatywne spędzanie wolnego czasu, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych, tolerancji wobec innych osób. Pozwalają na wyrażanie myśli, poglądów, poznania problemów dzieci z trudnych środowisk oraz nabywanie nowych doświadczeń przydatnych w przyszłości, w szczególności w późniejszej pracy zawodowej i życiu rodzinnym. Uczniowie zapisując się do Klubu otrzymują Karty aktywności gdzie wpisują wszystkie swoje działania wolontaryjne. Na ich podstawie uczniowie klas III g otrzymują na zaświadczenia, które wzmacniają ich pozycje przy wyborze kolejnej drogi kształcenia. Szkolny Klub Wolontariusza przyczynił się również do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci nieśmiałych, zamkniętych w sobie, mających problemy w zachowaniem. Dzięki działalności Klubu uczniowie naszej szkoły uczą się empatii oraz kształtują w sobie wrażliwość na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka.

     W ramach pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza udało się zorganizować:

     • kiermasze świąteczne,
     • dyskoteki charytatywne,
     • projekt edukacyjny „Jak wykorzystać swoje umiejętności artystyczne na rzecz osób potrzebujących?”
     • wycieczkę dla aktywnych członków Szkolnego Klubu Wolontariusza do Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt „Podaj Łapę” w Słupsku,
     • wycieczkę dla aktywnych członków Szkolnego Klubu Wolontariusza do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bytowie celem integracji z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo,
     • wycieczkę dla aktywnych członków Szkolnego Klubu Wolontariusza do Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Słupsku.

      Nasi wolontariusze wspierają również akcie takie jak: WOŚP, zbieranie nakrętek, pomagają przy organizacji i przebiegu imprez szkolnych, kolędują. Dzięki zebranym funduszom wspieraliśmy finansowo chorych na nowotwory uczniów naszej szkoły (spełnianie marzeń, pomoc w codziennym funkcjonowaniu). Przygotowywaliśmy również paczki żywnościowe dla ubogich rodzin z naszej gminy oraz sponsorowaliśmy wycieczki dla ubogich uczniów naszej szkoły. W roku szkolnym 2013/2014 zebrane środki finansowe zostały przekazane absolwentce naszej szkoły chorej na stwardnienie rozsiane.