• Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

     • 23 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tuchomiu odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. W konkursie dla szkół podstawowych udział wzięło 8 placówek. Zespół Szkół w Tuchomiu – opiekun Janusz Juchniewicz, zdobył drużynowo III miejsce. Indywidualnie III miejsce zdobyła Paulina Labun. Oprócz Pauliny w drużynie wystąpili Zofia Gawdzik i Piotr Kiedrowicz, wszyscy uczniowie z klasy VI.

    • Spotkanie z pielęgniarką szkolną
     • Spotkanie z pielęgniarką szkolną

     • Dnia 17.03.23r. odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną - p. Wiolettą Stoltman w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Pani pielęgniarka omówiła z uczniami z klas VII i VIII najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa poruszając tematykę, anoreksji, bulimii, nadwagi, otyłości czy próchnicy.

    • Spotkanie z dietetykiem
     • Spotkanie z dietetykiem

     • Dnia 15.03.23r. odbyło się  spotkanie dla uczniów z klas VIII z dietetykiem p. Sylwią Szotą w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Pani dietetyk w sposób bardzo przystępny uczniom omówiła grupy produktów żywnościowych i ich wartość odżywczą, podstawowe składniki odżywcze i ich rolę dla organizmu człowieka, aktualne zalecenia żywieniowe oraz najczęstsze błędy żywieniowe i ich następstwa.

     • JESTEM EKO

     • Eko – Szkoła. Co możemy zrobić i jak możemy działać, żeby nasza szkoła była Eko?

      W lutym spotkaliśmy się ponownie na realizacji IV scenariusza przygotowanego przez organizatorów. Cyklicznie uzupełnialiśmy zawartość przygotowanych przez nas karmników. Sprawdzaliśmy na bieżąco stan techniczny tych „ptasich stołówek”. Z satysfakcją zauważyliśmy, że stan techniczny „ekologicznych karmników” nie budzi zastrzeżeń, a do tego widzieliśmy jak często okoliczne ptaki odwiedzały nasz teren. Wśród nich najliczniej przylatywały: sikorki, wróble, sroki. Cieszyliśmy się z owocnej naszej troski o zwierzęta. Podczas naszych spotkań oczyszczaliśmy teren przyszkolny z różnorodnych śmieci, które następnie posegregowaliśmy i wrzuciliśmy do przygotowanych pojemników na odpady (jak zwykle najwięcej plastików). Po ponownej ocenie wzrostu posianych roślin uzupełniliśmy karmniki świeżymi roślinami wraz
      z karmą dla ptaków. Ostatnim akcentem naszego spotkania było podsumowanie wszystkiego czego nauczyliśmy się podczas zajęć kółka przyrodniczego pt: „Jestem Eko”. Nawzajem informowaliśmy się co mnie zaskoczyło z uzyskanych informacji, co już wiedziałem/am, a co chciałabym przekazać innym – co warto wiedzieć. Najlepszym doświadczeniem było jak z plastikowych odpadów można wykonać karmniki, które okazały się wytrzymałe, pomimo wiatrów i śnieżnych zamieci. Bardzo podobała nam się hodowla własnych roślin, którą karmiliśmy okoliczne ptaki. Usystematyzowaliśmy posiadane informacje na temat odpadów, ich segregacji i ponownym wykorzystaniu. Praktyczną wiedzę uzyskaliśmy
      o przedmiotach codziennego użytku, jak unikać jednorazówek. Jesteśmy pewni, że wszystkie pozyskane informacje będę przydatne dla nas i nie tylko, gdyż nie zamierzamy „zasypywać gruszek w popiele”, tylko samodzielnie wspomagać przyrodę o działalność proekologiczną, tworzącą właściwe praktyki środowiska przyrodniczego.

     • „Niezłomni 1863-1963”.

     • 1 marca 2023 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spektaklu muzyczno – historycznym „Niezłomni 1863-1963”. Widowisko poświęcone było 160 rocznicy powstania styczniowego i obchodom dnia pamięci żołnierzy „Niezłomnych-Wyklętych”. Po spektaklu przygotowanym przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Janusza Juchniewicza oraz ze scenografią Marzeny Witt odbyło się spotkanie z kombatantem szeregowym Pawłem Błaszczakiem oraz żołnierzami zawodowymi: sierżantem Ryszardem Skierką oraz kapralem Romanem Recą. Cała trójka to mieszkańcy Tuchomia. Uczniowie zapoznali się z historia każdego z nich oraz mogli zadawać pytania związane z ich służbą.

      5 marca nasi uczniowie wystąpili z przedstawieniem ponownie w naszym Gminnym Ośrodku Kultury dla rodziców i mieszkańców.

     • REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

     • U W A G A!

       REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA
      NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024


      01.03.2023 r. -  07.03.2023 r.  – potwierdzenie kontynuacji
      uczęszczania dziecka do przedszkola
      (dzieci, które chodzą do przedszkola w Tuchomiu).
      Wychowawcy poszczególnych grup otrzymają deklaracje.

      08.03.2023 r. - 21.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie
      dziecka do przedszkola
      (dzieci, które nie uczęszczały do tutejszego przedszkola).
      Druki do pobrania na stronie internetowej bądź w sekretariacie.


      Wniosek do pobrania Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.doc​​​​​​​

    • Ferie z ekonomią 2023
     • Ferie z ekonomią 2023

     • Zespół Szkół w Tuchomiu został zaproszony do ponownego uczestnictwa w projekcie ferie z ekonomią. 16 stycznia 2023 r. 16 uczniów klas VI-VIII rozpoczęło zajęcia od zabawy integracyjnej, aby bardziej się poznać. Przez pierwsze dwa dni realizowaliśmy moduł  moje finanse poznając historię pieniądza, ucząc się podstawowych pojęć związanych z funkcjonowanie banków - od komercyjnych po Narodowy Bank Polski.  Wspaniałe warsztaty w banku Pekao S.A. w Bytowie   przeniosły nas w świat bankowy tak istotny w codziennym życiu, ale jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że jest on także dostępny dla nas.  Mieliśmy możliwość zapoznania się z produktami bankowymi - szczególnie dla nastolatków, nauczyć się jak bezpiecznie korzystać z produktów bankowych. Pani skarbnik zaprezentowała nam pieniądze będące w obiegu oraz ich zabezpieczenia. Mieliśmy możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i zdobycia nagród, gdyż pani dyrektor Monika Jasiak zorganizowała nam konkurs z nagrodami.

      Kolejnego dnia poprzez moduł moja przedsiębiorczość zgłębialiśmy tajniki podstawowych pojęć ekonomicznych i cechy osób przedsiębiorczych. Na rynku jabłek niejeden z nas wszedł w tajniki handlu zarabiając przy sprzedaży i zakupie wirtualnych jabłek. Następnie odkrywaliśmy nasze zainteresowania, aby odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

       

      Wizyta w tuchomskiej firmie Nord Gips wprowadziła nas do III modułu ferii z ekonomią – „Moja Firma”. Firma Nord Gips zajmuje się nowoczesna sztukaterią gipsową i elewacyjną. Właściciel firmy Grzegorz Pankiewicz oprowadził nas po swojej firmie, zapoznał nas z poszczególnymi elementami działania firmy, od zdobywania zamówień po ich realizację. Z plusami i minusami działania firmy. Po powrocie z firmy p. Grzegorza przystąpiliśmy do założenia swoich wydawnictw i zadania „Fabryka Książek”.

       

      Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk. To kolejna zabawa, która pomogła nam zgłębić działania firmy. Odpowiednio wykorzystane zasoby, współdziałanie w grupie, odpowiedni pomysł i reklama zabawki to recepta na sukces czyli zysk naszych firm. Zajęcia zakończyliśmy na poznaniu kodu 590 i patriotyzmie gospodarczym.

      Niestety ze względu na sezon grypowy, nie wszyscy dotarliśmy do finału ferii z ekonomią. Najaktywniejsze osoby otrzymały z rąk p. Dyrektora Adama Sandaka i opiekuna projektu p. Janusza Juchniewicza grę biznes po polsku, a wszyscy uczestnicy certyfikaty udziału w projekcie.

      Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchomiu dziękują Europejskiemu Funduszowi Wsi Polskiej za wspaniały projekt!

     • JESTEM EKO – POMAGAMY PRZYRODZIE

     • Po świętach Bożego Narodzenia spotkaliśmy się ponownie, celem uzupełnienia karmy dla ptaków. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy jak możemy jeszcze pomóc przyrodzie…. Podzieliliśmy się na dyżury, których zadaniem będzie obserwowanie powieszonych karmników oraz systematyczne ich uzupełnienie pokarmem. Korzystając z sugestii organizatorów projektu, postanowiliśmy posiać nasiona wybranych roślin i zaobserwować ich wzrost oraz wykorzystać siewki tych roślin jako pokarm dla ptaków. Wykorzystaliśmy do tego celu plastikowe odpady, ziemię bogatą w próchnicę oraz różnorodne nasiona roślin, aby stworzyć bioróżnorodność gatunkową. Przy okazji chcemy zauważyć jakie czynniki środowiskowe mają wpływ na prawidłowy rozwój wybranych nasion. Jak zwykle świetnie się przy tym bawiliśmy.

    • JESTEM EKO – WSPIERAMY PRZYRODĘ
     • JESTEM EKO – WSPIERAMY PRZYRODĘ

     • W grudniu spotkaliśmy się po raz kolejny. Tym razem hasło przewodnie naszych działań brzmiało: „Wspieramy przyrodę”. Wszystkie dotychczasowe spotkania miały na celu przedstawienie prostych i praktycznych działań, które można zastosować w codziennym życiu. Jak się okazało nie były to zadania skomplikowane, czy wymagające niezwykle dużego wysiłku ze strony uczestników. W każdym gospodarstwie domowym znajduje się duża ilość odpadów, które można w prosty i nieskomplikowany sposób ponownie wykorzystać. Nasza młodzież z przyniesionych przez siebie odpadów,
      w szkolnych laboratoriach przyszłości, wykonała karmniki dla ptaków. Była to niesamowita zabawa i przyjemne spędzenie czasu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie powiesili wokół obejścia szkoły przygotowane ekologiczne karmniki. Zakupiono na ten cel słoneczni, a dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego leśniczego leśnictwa Masłowice p. Dariusza umieszczono,
      w tych karmnikach, specjalną karmę dla ptaków. Pan leśniczy zaopatrzył naszych młodych ekologów w większą jej ilość, aby można było systematycznie dosypywać pokarm. Jesteśmy wdzięczni i cieszymy się z współpracy. I tym razem organizatorzy projektu przygotowali ciekawe karty pracy. W kartach tych szczególną uwagę poświęcono bioróżnorodności środowiska naturalnego i tym samym zwrócenia uwagi na potrzeby każdego żywego organizmu. Wzrost urbanizacji powoduje zmniejszenie się terenów różnorodności przyrodniczej. Co raz większym problemem staje się wszechobecna susza i dotkliwszy brak wody słodkiej. Tym samym trudniejsze warunki dla życia wszystkich istot żywych. Łąki
      o urozmaiconej strukturze organizmów, zamieniają się w tereny zamknięte obsiewane trawą lub wybranymi gatunkami roślin ozdobnych. Takie środowisko staje się uboższe w występujące na tym obszarze zwierzęta oraz rośliny. Co raz większym problemem są organizmy inwazyjne, bardzo mocno zagrażające polskiej przyrodzie. Potrzeba wspierania lokalnej natury daje możliwość utrzymania większej bioróżnorodności i bogactwa przyrodniczego.

       

    • Wyjazd grupy wolontariuszy do Azyla – Fundacja Nasze Futrzaki, Przyborzyce 16.12.22r.
     • Wyjazd grupy wolontariuszy do Azyla – Fundacja Nasze Futrzaki, Przyborzyce 16.12.22r.

     • Jak co roku wolontariusze z Zespołu Szkół w Tuchomiu angażują się w pomoc dla Azyla (Fundacja NASZE FUTRZAKI) prowadzonej przez p. Konstantego Golbę. Dzięki zebraniu pieniędzy ze „słodkiego piątku” udało się nam zakupić, na prośbę p. Kostka, dobrą jakościowo karmę, aby schorowanym i wychudzonym psom zapewnić odpowiednie odżywianie, które pozwoli im wrócić do formy.  Po Azylu oprowadziła nas p. Lucyna Główczeska, która opowiedziała wolontariuszom o psach, ich losach, procedurze adopcji psów oraz zasadach pracy wolontariuszy w schronisku. Udało nam się również zabrać psy na długi spacer. 

    • „HIV/AIDS – podaj rękę, nie zarazisz się!”.
     • „HIV/AIDS – podaj rękę, nie zarazisz się!”.

     • Z okazji Światowego Dnia AIDS, który przypada na 1 grudnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie zorganizował Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS pod hasłem: „HIV/AIDS – podaj rękę, nie zarazisz się!”. Konkurs był skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych powiatu bytowskiego. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS, kształtowanie tolerancji wobec ludzi żyjących z HIV i chorych na AIDS. Przedmiotem konkursu było wykonanie kartki pocztowej przestrzegającej młodzież przed podejmowaniem ryzykownych i nieodpowiedzialnych zachowań skutkujących zakażeniem HIV. Uczennice naszej szkoły zostały laureatkami konkursu tj. Agata Rudnik – VIII b – II miejsce, Agata Wilkosz – VIII b – 3 miejsce. Serdecznie gratulujemy.

    • Wycieczka klas ósmych w ramach programu "Poznaj Polskę".
     • Wycieczka klas ósmych w ramach programu "Poznaj Polskę".

     • Dnia 25.11.2022 r. klasa 8a i 8b wybrała się do Trójmiasta w ramach programu „Poznaj Polskę”.

      Plan wycieczki został zrealizowany w  100%. Uczniowie tego dnia uczestniczyli w zwiedzaniu Centrum Edukacyjnego Eksperyment  w Gdyni, jak również w warsztatach szkoleniowych „Organy dowodzenia”. Ponad trzygodzinny pobyt zakończył się wspólnym posiłkiem. Następnie grupa uczniów udała się do Gdańska, aby zwiedzić Stare Miasto. Dla wielu z nich był to pierwszy moment, aby móc podziwiać uroki miasta Gdańsk. W trakcie spaceru po Trakcie Królewskim uczniowie mogli podziwiać gdańską starówkę z licznymi zabytkami, takimi jak :gotycka Bazylika Mariacka, Dwór Artusa, będący dawnym domem mieszczańskim, XIII-wieczna, zwieńczona rzeźbami Złota Brama i XVII- wieczna fontanna Neptuna.

      Wszystkie klasy, które mogły uczestniczyć w wycieczce, były zachwycone, natomiast opiekunowie zadowoleni, że założone punkty programu zostały zrealizowane i wyjazd odbył się bez przykrych niespodzianek.

      Wycieczka finansowana była z budżetu państwa.

    • Wycieczka klas piątych w ramach programu "Poznaj Polskę"
     • Wycieczka klas piątych w ramach programu "Poznaj Polskę"

     • Dnia 18.11.2022 r. klasa 5a i 5b odwiedziła Toruń w ramach programu „Poznaj Polskę”.

      Realizacja programu  rozpoczęła się od pobytu w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Na sześciu piętrach uczniowie mogli podziwiać wspaniałe interaktywne wystawy tematyczne. Na parterze zobaczyli 33-metrowe Wahadło Foucaulta, które dowodzi i obrazuje ruch Ziemi wokół własnej osi. Na 1 piętrze uczniowie mogli się przekonać, dlaczego koło było przełomowym wynalazkiem ludzkości. Mieli również okazję wejść do wydzielonej kosmicznej części, poczuć się jak astronauta i zobaczyć jak zachowują się przedmioty w próżni. Na 2 piętrze przedstawiono model koryta rzeki Wisły. Nasi podopieczni mogli na przygotowanej instalacji budować tamy, poznać siłę wody i wykorzystać własną, aby stworzyć np. wir. Był tam również statek, na który można było się wspiąć, poznać różne faktury, kolory i dźwięki. Trzecie piętro to „Przeżycie”, czyli  świat kreatywnej zabawy – na małej przestrzeni znajdowało się mnóstwo akcesoriów i instalacji, które pomogły zrozumieć naszym dzieciom zasady prędkości, masy, a także dowiedzieć się wielu ciekawostek o zwierzętach oraz zdrowiu. Na 4 piętrze o nazwie „Przebudowa” mogli pobawić się w budowniczych i  zaprojektować różne konstrukcje przy pomocy wielkich, miękkich, niebieskich klocków. Kolejne piąte piętro pn. „To takie proste” odkryło przed nami wystawę składająca się z 4 części: „Główka pracuje”, „Mechaniczny plac zabaw”, „Pomyśl, zrozum, zrób!” i „Techno świat”. Szóste piętro to „Idee”, czyli wystawa złożona z kilku stref, gdzie uczniowie mogli zobaczyć jak zbudowany jest człowiek i inne organizmy, jak działa telefon czy radio. Po aktywnym uczestnictwie w tych wystawach uczniowie wraz z opiekunami udali się do Toruńskiego Planetarium.  Podczas seansu  „Światła Północy” mogli wnikliwie poznać zjawisko zorzy polarnej. Po doznaniu tylu wspaniałych wrażeń z apetytem wszyscy zjedli obiad w lokalu Kuranty. Po obiedzie Pani Przewodnik oprowadziła uczestników wycieczki po najbardziej znanych obiektach Starego Miasta. Zwiedzanie zakończyło się wspólnym zdjęciem przy pomniku Mikołaja Kopernika.

      Wycieczka finansowana była z budżetu państwa.

       

    • Wycieczka klasy 7 w ramach programu "Poznaj Polskę"
     • Wycieczka klasy 7 w ramach programu "Poznaj Polskę"

     • Dnia18.10.2022 r. klasa 7a udała się do Torunia w ramach programu „Poznaj
      Polskę”.

      Uczniowie klasy siódmej przygodę z Toruniem zaczęli od warsztatów pieczenia piernika, zrealizowanych w Muzeum Toruńskiego Piernika, które należy do Muzeum Okręgowego w Toruniu. Na początku pracownik muzeum, ubrany w strój z epoki Mikołaja Kopernika w ciekawy sposób zapoznał uczniów z historią toruńskich pierników. Następnie każdy z uczestników wycieczki miał możliwość przygotować własne ciasteczko, które po zajęciach zabrał do domu.

      Kolejnym wyczekiwanym przez uczniów etapem wycieczki był seans w Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium Toruń”, gdzie z zapartym tchem oglądali projekcję o charakterze popularnonaukowym pod tytułem „Makrokosmos”. To była niezwykle cenna lekcja astronomii.

      Ostatnim etapem poznawania Torunia było zwiedzanie Starego Miasta wraz z przewodnikiem. Mimo niesprzyjającej pogody uczniowie dotarli do najważniejszych atrakcji turystycznych na planie miasta. Poznali historię Krzywej Wieży, pogłaskali Filusia, dowiedzieli się, do czego służył niewinnie wyglądający toruński osiołek, a na koniec robili sobie pamiątkowe zdjęcia pod pomnikiem Mikołaja Kopernika.

      Wycieczka finansowane była z budżetu państwa.

    • Święty Mikołaj w naszej szkole.
     • Święty Mikołaj w naszej szkole.

     • Jak co roku o tej porze wszystkie dzieci czekają na wizytę Świętego Mikołaja. Również i w tym nie mogło być inaczej. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie naszej szkoły  6 grudnia spotkały się z długo wyczekiwanym gościem - Świętym Mikołajem. Okazało się, że wszyscy byli grzeczni, ponieważ każdy otrzymał prezent w postaci słodkości ufundowanych przez Radę Rodziców.

     • Link do "Matematycznego Kalendarza Adwentowego"

     • Poniżej znajduje się link, który prowadzi do uruchomienia "Matematycznego Kalendarza Adwentowego".

      Zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do zabawy.

      https://sites.google.com/view/kalendarzadwentowydlaklasy/strona-g%C5%82%C3%B3wna