• REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024

     • U W A G A!

       REKRUTACJA  DO  PRZEDSZKOLA
      NA  ROK  SZKOLNY  2023/2024


      01.03.2023 r. -  07.03.2023 r.  – potwierdzenie kontynuacji
      uczęszczania dziecka do przedszkola
      (dzieci, które chodzą do przedszkola w Tuchomiu).
      Wychowawcy poszczególnych grup otrzymają deklaracje.

      08.03.2023 r. - 21.03.2023 r. – złożenie wniosku o przyjęcie
      dziecka do przedszkola
      (dzieci, które nie uczęszczały do tutejszego przedszkola).
      Druki do pobrania na stronie internetowej bądź w sekretariacie.


      Wniosek do pobrania Wniosek_o_przyjecie_do_przedszkola.doc​​​​​​​

    • Ferie z ekonomią 2023
     • Ferie z ekonomią 2023

     • Zespół Szkół w Tuchomiu został zaproszony do ponownego uczestnictwa w projekcie ferie z ekonomią. 16 stycznia 2023 r. 16 uczniów klas VI-VIII rozpoczęło zajęcia od zabawy integracyjnej, aby bardziej się poznać. Przez pierwsze dwa dni realizowaliśmy moduł  moje finanse poznając historię pieniądza, ucząc się podstawowych pojęć związanych z funkcjonowanie banków - od komercyjnych po Narodowy Bank Polski.  Wspaniałe warsztaty w banku Pekao S.A. w Bytowie   przeniosły nas w świat bankowy tak istotny w codziennym życiu, ale jednocześnie uświadomiliśmy sobie, że jest on także dostępny dla nas.  Mieliśmy możliwość zapoznania się z produktami bankowymi - szczególnie dla nastolatków, nauczyć się jak bezpiecznie korzystać z produktów bankowych. Pani skarbnik zaprezentowała nam pieniądze będące w obiegu oraz ich zabezpieczenia. Mieliśmy możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i zdobycia nagród, gdyż pani dyrektor Monika Jasiak zorganizowała nam konkurs z nagrodami.

      Kolejnego dnia poprzez moduł moja przedsiębiorczość zgłębialiśmy tajniki podstawowych pojęć ekonomicznych i cechy osób przedsiębiorczych. Na rynku jabłek niejeden z nas wszedł w tajniki handlu zarabiając przy sprzedaży i zakupie wirtualnych jabłek. Następnie odkrywaliśmy nasze zainteresowania, aby odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

       

      Wizyta w tuchomskiej firmie Nord Gips wprowadziła nas do III modułu ferii z ekonomią – „Moja Firma”. Firma Nord Gips zajmuje się nowoczesna sztukaterią gipsową i elewacyjną. Właściciel firmy Grzegorz Pankiewicz oprowadził nas po swojej firmie, zapoznał nas z poszczególnymi elementami działania firmy, od zdobywania zamówień po ich realizację. Z plusami i minusami działania firmy. Po powrocie z firmy p. Grzegorza przystąpiliśmy do założenia swoich wydawnictw i zadania „Fabryka Książek”.

       

      Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk. To kolejna zabawa, która pomogła nam zgłębić działania firmy. Odpowiednio wykorzystane zasoby, współdziałanie w grupie, odpowiedni pomysł i reklama zabawki to recepta na sukces czyli zysk naszych firm. Zajęcia zakończyliśmy na poznaniu kodu 590 i patriotyzmie gospodarczym.

      Niestety ze względu na sezon grypowy, nie wszyscy dotarliśmy do finału ferii z ekonomią. Najaktywniejsze osoby otrzymały z rąk p. Dyrektora Adama Sandaka i opiekuna projektu p. Janusza Juchniewicza grę biznes po polsku, a wszyscy uczestnicy certyfikaty udziału w projekcie.

      Uczniowie Zespołu Szkół w Tuchomiu dziękują Europejskiemu Funduszowi Wsi Polskiej za wspaniały projekt!