• JESTEM EKO – POMAGAMY PRZYRODZIE

     • Po świętach Bożego Narodzenia spotkaliśmy się ponownie, celem uzupełnienia karmy dla ptaków. Podczas tego spotkania rozmawialiśmy jak możemy jeszcze pomóc przyrodzie…. Podzieliliśmy się na dyżury, których zadaniem będzie obserwowanie powieszonych karmników oraz systematyczne ich uzupełnienie pokarmem. Korzystając z sugestii organizatorów projektu, postanowiliśmy posiać nasiona wybranych roślin i zaobserwować ich wzrost oraz wykorzystać siewki tych roślin jako pokarm dla ptaków. Wykorzystaliśmy do tego celu plastikowe odpady, ziemię bogatą w próchnicę oraz różnorodne nasiona roślin, aby stworzyć bioróżnorodność gatunkową. Przy okazji chcemy zauważyć jakie czynniki środowiskowe mają wpływ na prawidłowy rozwój wybranych nasion. Jak zwykle świetnie się przy tym bawiliśmy.

    • JESTEM EKO – WSPIERAMY PRZYRODĘ
     • JESTEM EKO – WSPIERAMY PRZYRODĘ

     • W grudniu spotkaliśmy się po raz kolejny. Tym razem hasło przewodnie naszych działań brzmiało: „Wspieramy przyrodę”. Wszystkie dotychczasowe spotkania miały na celu przedstawienie prostych i praktycznych działań, które można zastosować w codziennym życiu. Jak się okazało nie były to zadania skomplikowane, czy wymagające niezwykle dużego wysiłku ze strony uczestników. W każdym gospodarstwie domowym znajduje się duża ilość odpadów, które można w prosty i nieskomplikowany sposób ponownie wykorzystać. Nasza młodzież z przyniesionych przez siebie odpadów,
      w szkolnych laboratoriach przyszłości, wykonała karmniki dla ptaków. Była to niesamowita zabawa i przyjemne spędzenie czasu. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie powiesili wokół obejścia szkoły przygotowane ekologiczne karmniki. Zakupiono na ten cel słoneczni, a dzięki uprzejmości zaprzyjaźnionego leśniczego leśnictwa Masłowice p. Dariusza umieszczono,
      w tych karmnikach, specjalną karmę dla ptaków. Pan leśniczy zaopatrzył naszych młodych ekologów w większą jej ilość, aby można było systematycznie dosypywać pokarm. Jesteśmy wdzięczni i cieszymy się z współpracy. I tym razem organizatorzy projektu przygotowali ciekawe karty pracy. W kartach tych szczególną uwagę poświęcono bioróżnorodności środowiska naturalnego i tym samym zwrócenia uwagi na potrzeby każdego żywego organizmu. Wzrost urbanizacji powoduje zmniejszenie się terenów różnorodności przyrodniczej. Co raz większym problemem staje się wszechobecna susza i dotkliwszy brak wody słodkiej. Tym samym trudniejsze warunki dla życia wszystkich istot żywych. Łąki
      o urozmaiconej strukturze organizmów, zamieniają się w tereny zamknięte obsiewane trawą lub wybranymi gatunkami roślin ozdobnych. Takie środowisko staje się uboższe w występujące na tym obszarze zwierzęta oraz rośliny. Co raz większym problemem są organizmy inwazyjne, bardzo mocno zagrażające polskiej przyrodzie. Potrzeba wspierania lokalnej natury daje możliwość utrzymania większej bioróżnorodności i bogactwa przyrodniczego.