• DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    12. 11. 2021 r. (piątek)

    7. 01. 2022 r. (piątek)

    2. 05. 2022 r. (poniedziałek)

    24, 25, 26. 05. 2022 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

    17. 06. 2022 r. (piątek)