• DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    4, 5. 01. 2021 r. (poniedziałek, wtorek)

    25, 26, 27. 05. 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

    04. 06. 2021 r. (piątek)