• DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

    2, 3. 01. 2020 r. (czwartek, piątek)

    21, 22, 23. 04. 2020 r. (wtorek, środa, czwartek) - egzamin ósmoklasisty

    12.06. 2020 r. (piątek)