• Nauka hybrydowa w klasach 1 - 3

     • Drodzy Rodzice,

      od poniedziałku, 26 kwietnia uczniowie klas I - III będą pracowali w systemie hybrydowym.

      Uczniowie z pozostałych klas mają zajęcia na dotychczasowych zasadach, nic się u nich nie zmienia.

      Poniżej przedstwaiamy harmonogram zajęć hybrydowych dla uczniów klas I - III.

       

      26 .04    Poniedziałek
      I A      w SZKOLE,  B w  DOMU    
      II A     w SZKOLE,  B w  DOMU   
      III A    w SZKOLE,  B w  DOMU


      27 .04 Wtorek
      I A      w SZKOLE,    B w  DOMU    
      II A     w SZKOLE,    B w  DOMU   
      III A    w SZKOLE,    B w  DOMU


      28 .04  Środa
      I A      w DOMU,       B w  SZKOLE    
      II A     w DOMU,       B w  SZKOLE  
      III A    w DOMU,       B w  SZKOLE


      29 .04  Czwartek  
      I A      w DOMU,       B w  SZKOLE    
      II A     w DOMU,       B w  SZKOLE  

      III A    w DOMU,       B w  SZKOLE


      30 .04   Piątek
      I A      w DOMU,       B w  SZKOLE    
      II A     w DOMU,       B w  SZKOLE  

      III A    w DOMU,       B w  SZKOLE

       

       

       

       

     • "Magiczna ścianka"

     • W ramach projektu "PRZEDSZKOLE JAK Z BAJKI" otrzymaliśmy magiczną ścianę. To multimedialne urządzenie, które nie tylko spełnia funkcje edukacyjne, ale i dostarczy nieograniczonej rozrywki, dostosowując system dla osób w różnych przedziałach wiekowych. Ściana interaktywna znajdzie odpowiednią grę i program edukacyjny dla niesfornego trzylatka, ale również dla osoby dorosłej.

      Zestaw urządzenia Magiczna Ściana zawiera wiele ciekawych gier, które dzieci mogą wykonywać razem. 

    • Powrót dzieci do przedszkola
     • Powrót dzieci do przedszkola

     • Drodzy Rodzice,

      informujemy, że od poniedziałku 19. 04. 2021 r. przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym. Dzieci z oddziału „0” będą dowożone busem szkolnym.

      Jednocześnie przypominamy  o  przestrzeganiu zasad epidemiologicznych obowiązujących na terenie szkoły.

      Osoby z zewnątrz (niebędące uczniami lub pracownikami szkoły) podczas przebywania na terenie szkoły, obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu od pracowników i uczniów szkoły.

      Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekującego.

      Prosimy również, aby dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel) pozostawały w domach.

      Zwracamy się z również z prośbą o niegromadzenie się rodziców na terenie szkoły.

      Serdecznie zapraszamy

     • Pomaganie jest fajne

     • Taki gest od firmy Polmor z Bytowa dla 6 szkół podstawowych, w tym dla Zespołu Szkół w Tuchomiu.

      Serca pełnych plastikowych nakrętek są dzielone między dwójką dzieci: Karoliną Orlikowską oraz Jakubem Jankowskim. Pierwsze serce jest już zapełnione i czeka na odbiór przez Karolinkę. Mamy nadzieję, że mimo pandemii szybko zapełnimy kolejne, tym razem dla Kubusia. Pomagają nam dzieci ze Słonecznikowego przedszkola w Modrzejewie oraz wszyscy mieszkańcy gminy Tuchomie.

     • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu w sprawie zdarzenia z dn. 10 marca 2021.

     •  

      W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z podjęciem decyzji o nie ewakuowaniu dzieci i innych osób z terenu szkoły w dn. 10 marca 2021 r., w związku z nieprawdziwą informacją o zagrożeniu, poniżej przedstawiam szczegółowe informacje:

       

      1. na adres e – mail Zespołu Szkół w Tuchomiu dnia 10 marca 2021 r. o godz. 5.12 wpłynęła wiadomość o następującej treści: „Pogrzeb - Dziecko wniosło na teren budynku bombę gaz trujący, który udusi was w ciągu 20 minut uciekajcie.
      2. ta wiadomość skierowana została do ponad 100 placówek, w związku z czym miała kaskadowy charakter, o niskim stopniu wiarygodności (taki status tego typu informacjom nadaje CBŚP);
      3. z e-maila wynikał 20 minutowy czas zaistnienia zdarzenia – mail został odczytany po prawie 2 godzinach od jego wpłynięcia, to również wpłynęło na jego ocenę, jako o niskim stopniu wiarygodności (w momencie odczytania maila zdarzenie już powinno, zgodnie z treścią maila, wystąpić);
      4. podjęto działania zgodnie z procedurami: sprawdzono budynek (należy tu zaznaczyć, iż w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wejścia do szkoły są kontrolowane i nikt niepowołany nie zostanie wpuszczony do budynku) i poinformowano stosowne służby, które ze względu na brak zagrożenia i dobro dzieci również rekomendowały „NIE EWAKUOWAĆ”;
      5. w budynku były głównie dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują. Na zewnątrz tego dnia z rana było -6°C, w związku z czym powzięto decyzję, by postąpić zgodnie z rekomendacjami służb, które na co dzień mają do czynienia z tego typu zdarzeniami;
      6. ponadto Centralne Biuro Śledcze Policji w dniu zdarzenia, a także w ostatnim czasie przysyłało informacje, że na adres e- miał mogą wpływać tego typu informacje z domeny @gmail.com, z rekomendacją o następującej treści:

      „Informuję, że  ocena wiarygodności jest na poziomie – INFORMACJA O BARDZO NISKIEJ WIARYGODNOŚCI, MAJĄCA CHARAKTER KASKADOWY

      ZALECENIE  KOORDYNATORA CBŚP – NIE EWAKUOWAĆ!!!!

      1. akcję przed szkołą (zabezpieczenie terenu) zorganizowała i zarządzała nią Policja i Państwowa Straż Pożarna;
      2. w związku z powyższym kierownictwo szkoły zastosowało się do rekomendacji.

       

      Ponadto wyjaśniam:

      W dniu zdarzenia, 10 marca 2021 r.,:

      1. pani wicedyrektor przebywała na zaplanowanym wcześniej urlopie;
      2. ja, jako dyrektor, ze względu na wystąpienie objawów chorobowych,  biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne, pozostawałem w kwarantannie;
      3. na miejscu funkcje kierownicze pełniła kolejna osoba z zespołu kierowniczego, tj. Kierownik Świetlicy, która wszystkie decyzje konsultowała ze mną telefonicznie.

       

      Jednocześnie podkreślam, że w dniu zdarzenia wszelkie decyzje były podejmowane zgodnie z obowiązującymi procedurami, po konsultacji z odpowiednimi służbami, z uwzględnieniem ich rekomendacji i zaleceń. Podejmując decyzje, kierowaliśmy się wyłącznie najlepiej rozumianym dobrem dzieci i innych osób przebywających w budynku szkoły.

       

      Adam Sandak

      Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchomiu

       

     • Wiosenna przerwa świąteczna

     • Od dnia 1. 04 do 6.04. trwa wiosenna przerwa świąteczna. W tych dnia nie ma lekcji zdalnych. Zajęcia zdalne rozpoczynają 7. 04. (środa). 

      Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych świąt. 

     • „Śpiewajmy kolędy”

     • W grudniu zespół „OUR DREAMS” z Zespołu Szkół w Tuchomiu wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Kolędniczym „Śpiewajmy kolędy” w Słupsku. Konkurs miał zdalny charakter i to nasze pierwsze takie doświadczenie. Udało się zdobyć w tym konkursie III miejsce.

      W skład zespołu wchodzą: Magdalena Wantoch Rekowska, Jan Kudlik, Julia Majchrowska, Agnieszka Landowska, Martyna Kuik Studzińska, Tomasz Depka Prądzyński, Weronika Bazal.

      Poniżej znajduje się link do piosenek zespołu.

      Our_Dreams-_Mizerna_Cicha.mp4

      Przybiezeli_Our_Dreams-_III_miejsce_w_Slupsku.mp4​​​​​​​

    • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.
     • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie klas IV – VIII Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyli w zajęciach proekologicznych pt: „Jak radzić sobie z odpadami?”. Materiały edukacyjne dostarczyła firma Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie, patronem tego przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Tuchomiu. Podczas lekcji biologii i przyrody młodzi ludzie zapoznali się z praktycznymi sposobami zagospodarowania odpadami. Lekcje dotyczyły promowania i kształtowania odpowiednich postaw w zakresie pozbywania się już wytworzonych odpadów poprzez prawidłową segregację oraz odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi powstałymi w gospodarstwach domowych. Prezentacje przedstawione podczas tych spotkań bardzo uczniom się podobały. Młodzież szkolna podsumowując zajęcia stwierdziła, że przedstawione informacje w sposób praktyczny i bardzo przystępny  ukazały problem wytwarzania odpadów w domach. Zajęcia te pomogły uczniom zrozumieć poruszany problem oraz głębiej zapoznać się
      z  hierarchią postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, w tym z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi. Dzięki temu każdy mieszkaniec naszej gminy, nabywa świadomą konieczność segregowania odpadów w domu, nabiera przyzwyczajenia do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz wyraża chęć dzielenia się wiedzą na temat segregowania odpadów
      z domownikami i rówieśnikami.

     • Mikołaje z Tuchomia

     • Drodzy rodzice zgodnie z ustaleniami na zebraniu rady Rodziców
      w dniu 10 grudnia 2020 r.

      Rada postanowiła:

      - nie zbierać składek na radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021,

      - dobrowolne wpłaty i darowizny mogą być dokonane na konto Rady Rodziców

                         Bank Spółdzielczy w Bytowie

                         33 9321 0001 0011 5645 2000 0010

      Jeżeli w tytule lub w komentarzu dodamy;

      MIKOŁAJE Z TUCHOMIA

      to wpłata zostanie przekazana na pomoc Rodzinie, której dom spłonął
      w Modrzejewie.

      Pieniądze na pomoc pogorzelcom z Modrzejewa można również wpłacać przez portal  ,,zrzutka pl."

      W sekretariacie szkoły znajduje się puszka, do której można wrzucać  pieniądze na pomoc pogorzelcom do 28 lutego 2021 r.

       

                                                              MIKOŁAJE Z TUCHOMIA

    • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym
     • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu Wiedzy o Samorządzie Lokalnym organizowanym dla uczniów powiatu bytowskiego przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu. Edycja ta została przeprowadzona w formie zdalnej. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prezentację nt. „Wybitna postać z mojego regionu”. Wśród 10 najlepszych prezentacji wybranych przez jury znalazły się wszystkie prace naszych uczniów. Drugą najlepiej ocenioną pracą została prezentacja Hanny Świątek „Wybitna postać z mojego regionu – Stanisław Jezierski” – prezentacja poświęcona Stanisławowi Jezierskiemu, który przez 45 lat pełnił funkcje sołtysa miejscowości Modrzejewo. Na kolejnym miejscu oceniono pracę Agnieszki Landowskiej „Zwykły, a nie zwykły – Henryk Landowski”, którą uczennica poświęciła swojemu dziadkowi, rzeźbiarzowi z Tuchomia. Piątą najlepszą pracą została prezentacja Łukasza Łukasik „Ukrainiec na Kaszubach” - Wołodia Drozd z Modrzejewa. Wszystkie prace uczniowie wykonali pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Janusza Juchniewicza. 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu uczniowie i opiekun zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz pucharem dla drużyny.