• Akcja dobroczynna „Dzieci dzieciom”

     • Otrzymaliśmy piękne podziękowania z Biblioteki Pedagogicznej w Bytowie za udział w akcji dobroczynnej, która polegała na napisaniu listów do dzieci, które w okresie świąt przebywały w szpitalu. W tym roku 70 uczniów naszej szkoły napisało listy. Pani Grażyna Kikcio- kierownik bytowskiej biblioteki wybrała najpiękniejsze listy, które  napisały: Olga Wrońska kl. 1b, Klaudia Dorawa kl. 2a, Natalia Rudnik kl. 2a.

    • Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza i Samorządu Uczniowskiego
     • Działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza i Samorządu Uczniowskiego

     • W roku szkolnym 2021/2022 Szkolny Klub Wolontariusza wraz z Samorządem Uczniowskim zaangażował się w kilka ciekawych projektów. Wolontariusze mogli nie tylko kształtować swoją wrażliwość czy empatię, ale także zadbać o swój samorozwój. Oto kilka przykładów:

      • Warsztaty pn. „Przemoc nie jest fajna” realizowane przy wsparciu środków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywały się w dniach 04 i 05 listopada 2021r. w Zespole Szkół w Tuchomiu. Uczestnikami byli uczniowie klas od VI do VIII. Program został dostosowany do wieku uczniów oraz ich wrażliwości emocjonalnej, przez co należy rozumieć dostosowanie poszczególnych ćwiczeń do odpowiedniej grupy wiekowej. Program zajęć warsztatowych składał się z 3 bloków tematzcynzch tj:. 1. Czym jest przemoc, 2. Przemoc w rodzinie, 3. Przemoc i prawo i w głównej mierze opierał się na pracy młodzieży zarówno indywidualnej jak i grupowej.

      Celem zajęć było:

      1.  zapoznanie młodych ludzi z wiedzą na temat mechanizmów przemocy,
      2. rozwijanie umiejętności pozwalających na identyfikację objawów oraz uwarunkowań przemocy,
      3. nabycie umiejętności szacowania ryzyka wystąpienia przemocy oraz reagowania na przemoc we właściwy sposób,
      4. nabycie umiejętności konstruktywnego mierzenia się z problemami pojawiającymi się w naszym życiu,
      5. uwrażliwienie na problemy osób doświadczających przemocy.

      Uczestnicy warsztatów byli bardzo zaangażowani w pracę, wielokrotnie dzielili się zarówno swoimi doświadczeniami jak i zasłyszanymi od osób trzecich. Potrafili wypowiadać się na temat, skupiać na wykonywanych ćwiczeniach warsztatowych, jako grupa wyrażali swój sprzeciw wobec zachowań agresywnych.

      • Współpraca z Fundacją 3 Maliny: wolontariusze wraz z rodzicami szyli torebki na butelki redona i poduszki w kształcie serca dla pacjentek onkologicznych. Zostały one przekazane przedstawicielce fundacji, która dostarczyła je do szpitala w Słupsku.
      • 22.10.21r. zorganizowana została pierwsza w tym roku akcja pieczenia i sprzedaży ciast. Kwota 1498,50 zł została przekazana na potrzeby Pomorskiego Hospicjum Dziecięcego w Gdańsku. Patronem akcji z ramienia naszej szkoły była p. Renata Pluto Prądzińska.
      • Zbiórka potrzebnych rzeczy tj. karmy, metalowych szufelek, środków higienicznych, czy zabawek dla przytuliska AZYLw Przyborzycach.
      • 05.11. 21r. zorganizowaliśmy kolejną akcję pieczenia ciast i sprzedaż wypieków na rzecz Fundacji Nasze Futrzaki oraz na zakup wypełniaczy do poduszek dla pacjentek onkologicznych w ramach współpracy z Fundacją  3 Maliny. Dzięki zebranym środkom finansowym udało się dla Fundacji Nasze Futrzaki zakupić niezbędny sprzęt, aby zwierzakom w przytulisku Azyl było przyjemnie, czysto i ciepło a prowadzący przytulisko p. Konstanty Golba miał potrzebne wyposażenie, aby z jeszcze większym skutkiem angażować dzieci i młodzież w prace na rzecz Azylu.  Zebrana tego dnia kwota to 1793 zł.
      • Szycie poduszek dla pacjentów ZOL-u w Bytowie. W niedługim czasie poduszki zostaną przekazane pacjentom z bytowskiego szpitala.
      • Akcja sprzedaży kartek świątecznych własnoręcznie wykonanych przez wolontariuszy w CMS w Tuchomiu pod czujnym okiem zaangażowanej w prace Klubu p.  Małgorzaty Światek. Zebrana kwota to 250 zł.
      • 21.01.22r, odbyło się trzecie pieczenie i sprzedaż ciast. Tym razem zbieraliśmy fundusze na akcję strażaków z Tuchomia pod hasłem: „POMÓŻ NAM POMAGAĆ”. Zebrana kwota tj. 1237,57 zł została przekazana na zakup nowego wozu strażackiego.
      • W grudniu ogłosiliśmy szkolny konkurs dla uczniów z klas I – VIII na „Najpiękniejszy kalendarz adwentowy”. Kalendarze były tak piękne, że zdecydowaliśmy, iż wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają ex aequo I miejsce.

      Chcemy serdecznie podziękować tym wszystkim osobom tj. naszym uczniom, rodzicom naszych uczniów, nauczycielom, paniom z obsługi, Radzie Rodziców a przede wszystkim Dyrekcji Zespołu Szkół w Tuchomiu za pomoc i umożliwienie realizacji naszych planów.

       

    • Spotkania profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły z przedstawicielami  Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
     • Spotkania profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły z przedstawicielami  Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

     • Dnia 16.12.21r. odbyły się spotkania profilaktyczne dla uczniów naszej szkoły z przedstawicielami  Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Spotkanie dla uczniów z klas 0 – III odbyło się w ramach Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego „Uczę się bezpieczeństwa” – Bezpieczny w domu. Projekt obejmuje zagadnienia w zakresie zapobiegania potencjalnym zagrożeniom, z którymi dzieci mogą się spotkać na obecnym etapie swojego życia i podzielony jest na pięć najistotniejszych obszarów (bezpieczny w drodze do szkoły, bezpieczny w domu, bezpieczny w czasie ferii, bezpieczny w sieci, bezpieczny w czasie wakacji). Trzy pierwsze bloki tematyczne za nami. Czekamy na realizację kolejnych dwóch.

      Tego samego dnia odbyły się również spotkania profilaktyczne dla uczniów z klas IV – VIII  dotyczące profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, papierosy, dopalacze).

     • „Archipelag Skarbów”

     • W dniach 06 i 07.12.21r. realizowany był w naszej szkole program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”. To program rekomendowany w ramach „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego Polsce” prowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w warszawie. Program skierowany był do uczniów klas VII – VIII. Poruszane podczas spotkań zagadnienia dotyczyły profilaktyki uzależnień, profilaktyki przemocy, wychowywania ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność, profilaktyki ciąż nastolatek oraz profilaktyki AIDS i HIV.

    • „Przemoc nie jest fajna”
     • „Przemoc nie jest fajna”

     • Warsztaty pn. „Przemoc nie jest fajna” odbyły się w ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza i realizowane przy wsparciu środków z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Odbywały się w dniach 04 i 05 listopada 2021r. w Zespole Szkół w Tuchomiu. Uczestnikami byli uczniowie klas od VI - VIII. Spotkania dla uczniów poprowadziła p. Agnieszka Wantoch Rekowska z Pracowni Rozwoju Osobistego „Agnes”. Program został dostosowany do wieku uczniów oraz ich wrażliwości emocjonalnej, przez co należy rozumieć dostosowanie poszczególnych ćwiczeń do odpowiedniej grupy wiekowej.

      Program zajęć warsztatowych składał się z 3 bloków tematycznych tj:.

      1. Czym jest przemoc, 2. Przemoc w rodzinie, 3. Przemoc i prawo i w głównej mierze opierał się na pracy młodzieży zarówno indywidualnej jak i grupowej.

      Celem zajęć było:

      1.  zapoznanie młodych ludzi z wiedzą na temat mechanizmów przemocy,
      2. rozwijanie umiejętności pozwalających na identyfikację objawów oraz uwarunkowań przemocy,
      3. nabycie umiejętności szacowania ryzyka wystąpienia przemocy oraz reagowania na przemoc we właściwy sposób,
      4. nabycie umiejętności konstruktywnego mierzenia się z problemami pojawiającymi się w naszym życiu,
      5. uwrażliwienie na problemy osób doświadczających przemocy.
    • „STOP HEJT”
     • „STOP HEJT”

     • Dnia 8.09.2021r. odbyły się w naszej szkole spotkania informacyjno – profilaktyczne dla uczniów z przedstawicielami Policji tj. sierżanta sztabowego Damiana Chamier Gliszczyńskiego oraz aspiranta sztabowego Sebastiana Watrasa. Spotkania skierowane były do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I – VIII. Głównym celem organizacji zajęć jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Dodatkowo policjanci poruszyli tematykę odpowiedzialności prawnej oraz akcji „STOP HEJT”. 

    • Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu
     • Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu

     • Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu

       

      Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tuchomiu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

       

      Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.  

       

      „Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

       

      I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 14-18 lutego 2022r.

      W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie
      z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

       

      Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

       

       

      ***

       

      Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

      Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

    • Podsumowanie konkursów z języka angielskiego.
     • Podsumowanie konkursów z języka angielskiego.

     • 16 grudnia uczniowie klas 1-3 SP spotkali sie na apelu, na którym odbyło się podsumowanie dwóch konkursów z języka angielskiego. W konkursie "Słowniczek obrazkowy" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Wałdowie nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

      •  Laura Pankiewicz  ( 1a) - I miejsce
      • Paweł Wróblewski (2b) – II miejsce
      • Oliwia Lew -Kiedrowska – wyróżnienie

      Pozostali uczniowie, którzy wykonali równie piękne prace , otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

       

      Kolejny konkurs "Zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii" zorganizowany został przez nauczycielki języka angielskiego ZS w Tuchomiu. Uczniowie wykonali  prace plastyczne, przedstawiające typowe dla Wielkiej Brytanii bożonarodzeniowe zwyczaje. Nie zabrakło pieczonego indyka, tradycyjnych skarpet świątecznych, dekoracji " Christmas crakers" czy pysznego deseru " Christmas Pudding".

      Jury wyróżniło następujących uczniów:

      • Klaudia Dorawa ( 2a) – I miejsce
      • Maria Hinc (2b) – II miejsce
      • Nikodem Kosecki (2b) – III miejsce
      • Nikola Kędra (2a) – III miejsce
      • Ula Pankiewicz ( 2a) – III miejsce
      • Magdalena Musioł (2a) – III miejsce
      • Igor Kapiszka (2a) – III miejsce
      • Natalia Rudnik (2a) – III miejsce

       

       

    • PIELĘGNACJA ZIELENI WOKÓŁ SZKOŁY.
     • PIELĘGNACJA ZIELENI WOKÓŁ SZKOŁY.

     • W tym roku szkolnym uczniowie z Koła Miłośników Przyrody zajęli się jak co roku zielenią rosnącą przy szkole. Zajęcia te maja charakter pielęgnacyjno – edukacyjny. Większość naszych uczniów nie używała dotychczas podstawowych narzędzi służących do tego celu, dlatego była to dla nich praktyczna lekcja. Również zasady pielęgnacyjne roślin w większości nie są znane naszym młodym przyrodnikom. Z wielkim zaangażowaniem i przyjemnością młodzież wykonywała powierzone im zadania, a teren przyszkolny dzięki ich pracy stał się bardziej przyjazny i atrakcyjniejszy.  

      Więcej zdjęć można zobaczyć w albumie fotograficznym na stronie szkoły.

    • EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKŁADZIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W SIERZNIE.
     • EDUKACJA EKOLOGICZNA W ZAKŁADZIE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W SIERZNIE.

     • Dnia 23.11.2021r. klasy piąte Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyły w zajęciach ekologicznych z zakresu: sposobów zagospodarowania odpadami i powtórnym ich wykorzystaniem. Pierwszym etapem zajęć była pogadanka z prezentacją multimedialną przygotowaną i poprowadzoną przez pracowników ZSO w Sierznie. Nasi uczniowie wsłuchiwali się w informacje przekazywane przez prowadzących, a następnie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach praktycznych dotyczących zasad prawidłowego segregowania odpadów. Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie zakładu i zapoznanie się z etapami obróbki i segregacji przywiezionych z pobliskiego terenu odpadów. Naszym uczniom bardzo podobał się ten wyjazd, tym bardziej, że mogli naocznie zobaczyć co dzieje się z przywiezionymi odpadami oraz przekonać się o słuszności segregowania śmieci i przygotowaniu ich do powtórnego wykorzystania.

      Więcej zdjęć można zobaczyć w albumie fotograficznym na stronie szkoły.

    • "Moja magiczna bombka"
     • "Moja magiczna bombka"

     • Pod koniec listopada 2021r. przedszkole w Tuchomiu ogłosiło wewnętrzny konkurs plastyczno - techniczny "Moja magiczna bombka". Jego celem było rozwijanie zdolności artystycznych najmłodszych oraz kultywowanie tradycji świątecznych. Dzieci z pomocą rodziców stworzyły piękne prace, które zachwyciły jury estetyką wykonania, różną formą i kolorystyką. Wszystkie bombki zasługiwały na uznanie, dlatego też każdy uczestnik otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową. Serdecznie gratulujemy naszym małym artystom i już zachęcamy do udziału w następnych konkursach. Wychowawvzynie grup przedszkolnych w Tuchomiu.

      Każda grupa przekazała jedną z bombek z życzeniami świątecznymi dla dyrekcji ZS i żłobka w Tuchomiu oraz wójta gminy Tuchomie.

       

    • Kartki świąteczne od przedszkolaków.
     • Kartki świąteczne od przedszkolaków.

     • Czas Świat Bożego Narodzenia to magiczny czas. Przedszkolaki z grupy Żabki postanowiły pamiętać o tradycji jaką jest wysyłanie kartek pocztowych z życzeniami świątecznymi oraz noworocznymi. Wykonały samodzielnie pocztówki o tematyce bozonarodzeniowej i wyślą je do swoich najbliższych za pośrednictwem Poczty Polskiej.

    • Akcja dobroczynna „Dzieci dzieciom - piszemy listy do chorych dzieci”
     • Akcja dobroczynna „Dzieci dzieciom - piszemy listy do chorych dzieci”

     • Uczniowie naszej szkoły już po raz siódmy wzięli udział w akcji ogólnopolskiej „Dzieci dzieciom”. W tym roku napisaliście 77 listów. 16 przedszkolaków z grupy 5,6 - latków wraz z  p. A. Zielińską wykonało świąteczne rysunki, które również zostały przekazane do szpitali.

      Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na chorobę ich rówieśników. W wielu listach znalazły się słowa otuchy i pokrzepienia. Dziękuję wszystkim uczniom, przedszkolakom, którzy wzięli udział w tej szczytnej akcji oraz nauczycielom, którzy się w nią zaangażowali.

      Listy zostały zawiezione do Biblioteki Pedagogicznej w Bytowie, która rozdysponowuje je do szpitali w naszym regionie.

      Anna Szulc

      Ewa Kiedrowicz

     • Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel miś"

     • W listopadzie chętne przedszkolaki z Tuchomia wzięły udział w konkursie plastycznym "Mój przyjaciel miś" organizowanym przez SP w Wałdowie. Dzieci wykonały prace różnymi technikami artystycznymi. Wśród wyróżnionych są: Zofia Wnuk Lipińska i Wiktor Wroński z grupy Kotków oraz Oliwier Jaszul z grupy Misiów. Pozostali mali artyści otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

    • Przedszkolaki pieką pierniki.
     • Przedszkolaki pieką pierniki.

     • W dniach 7 i 8 grudnia 2021r. dzieci z przedszkola wybrały się do CMS w Tuchomiu, aby upiec pierniki. Każdy przedszkolak ugniatał ciasto, wałkował je i wycinał foremką świąteczne wzory, a na koniec dekorował upieczone ciasteczka wg własnego pomysłu. Spacer do Centrum i z powrotem umilały najmłodszym piękne okoliczności przyrody oraz śpiewanie piosenek o świętym Mikołaju.

     • Mikołajkowy prezent od Rady Rodziców.

     • W Mikołajki Rada Rodziców Zespołu Szkół w Tuchomiu przekazała na ręcę p. Ewy Kiedrowicz bon podarunkowy do wykorzystania na zakup lektur do naszej szkolnej biblioteki. Cała społeczność uczniowska serdecznie rodzicom dziękuje za ten miły gest. Jesteśmy im bardzo za to wdzięczni.

    • Mikołaj w przedszkolu!!!!
     • Mikołaj w przedszkolu!!!!

     • Mikołaj w przedszkolu!!!! Mimo zimowej aury i śniegu do pasa 6 grudnia dotarl do nas Mikolaj. Dzieci przyjęły tak zacnego gościa wierszykami, kolędami i piosenkami o zimie. Za swoje wzorowe zachowanie w ostatnim roku otrzymały nagrodę w formie słodkiego upominku.

     • Dzień Pluszowego Misia

     • 25 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Dzień Pluszowego Misia. Dzieci miały okazję poznać Misie bohaterów filmów animowanych takie jak: Miś uszatek, Miś Kolargol, Miś Jogi. Ponadto nauczycielki oddziałów przedszkolnych przygotowały z tej okazji specjalne karty pracy oraz zadania plastyczne. Najwięcej atrakcji odbyło się w grupie "Misie" tu odbywały się gry sportowe z misiem w ramionach oraz sesja zdjęciowa z ogromnym misiem.

     • Zbiórka dla Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci

     • Wraz z początkiem listopada zakończyliśmy zbiórkę "Mikołaje dla Hospicjum". Udało nam się uzbierać bardzo dużą ilość prezentów dla podopiecznych Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci w Gdańsku. Taki widok wzrusza ale i cieszy, że człowiek posiada ogromne serce pomagając innym ludziom. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy przedszkolakom, uczniom, rodzicom, pracownikom ZS w Tuchomiu, Gminnemu Żłobkowi w Tuchomiu, społeczności wsi Niezabyszewo oraz wszystkim innym którzy przyczynili się do zbiórki. "POMAGANIE JEST FAJNE! "