• HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE BYTOWSKIM

     • 1. Do 20 czerwca 2022r. (poniedziałek) - przyjmowanie podania wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) przez sekretariaty szkół ponadpodstawowych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu (podanie o przyjęcie do szkoły wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej). Dokumenty można złożyć zarówno w tradycyjnej formie papierowej, jak również zeskanowane i podpisane przesłać na skrzynkę e-mail danej szkoły. Podanie nie musi zostać opatrzone pieczęcią szkoły, do której uczęszcza obecnie uczeń. Wystarczy jedynie wpisanie nazwy danej szkoły podstawowej.

      2. Od 24 czerwca (piątek) do 13 lipca 2022r. (środa) do godz. 15.00 – przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty (wskazane jest dostarczanie oryginałów dokumentów) w sekretariatach szkół wskazanych w pierwszym wyborze (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej).

      3. 21 lipca 2022r. (czwartek) o godz. 10.00 – ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół.

      4. Od 22 lipca (piątek) do 28 lipca 2022r. (czwartek) - przyjmowanie w sekretariacie szkoły ponadpodstawowej, do której zakwalifikował się uczeń, potwierdzeń  woli podjęcia nauki w postaci oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

      5. 29 lipca 2022r. (piątek) o godz. 10.00 - ogłoszenie na tablicach ogłoszeń lub stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

      6. 29 lipca 2022r. (piątek) - publikacja na stronach internetowych szkół informacji o liczbie wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach szkolnych.

      7. Od 29 lipca do 4 sierpnia 2022r.   przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami dokumentów  uczniów nieprzyjętych w dniu 29 lipca 2022r.

      8. 5 sierpnia 2022r.(piątek) o godz. 12.00- ogłoszenie na stronach internetowych szkół list  kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

       

       

       

     • Dyskoteka pożegnalna klas ósmych.

     • Dnia 14 czerwca 2022 r. odbyła się dyskoteka pożegnalna klas ósmych. Imprezę przygotowali Rodzice uczniów wraz z wychowawcami klas. Młodzież bawiła się wesoło do późnych godzin wieczornych.

     • Dzień Ziemi.

     • Dnia 22.04 uczniowie naszej szkoły zorganizowali wystawę wykonanych przez siebie lapbooków z okazji Dnia Ziemi. Lapbook, to innowacyjna forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dowolny temat. Młodzież naszej szkoły rozumiejąc problemy klimatyczne oraz inne niebezpieczne dla życia wszystkich mieszkańców naszej planety zjawiska, postanowiła w swoich pracach zobrazować i opisać przyczyny i skutki tych zjawisk. Prezentacja tych prac stała się wielką okazją do nagłośnienia tego problemu i jednocześnie przedstawienia/przypomnienia właściwych zachowań człowieka dla ochrony środowiska naturalnego. Jesteśmy pewni, że ta forma wpłynie na zwiększenie odpowiedzialnych zachowań proekologicznych konsumenta i tym samym zmniejszenia skutków zmian klimatycznych i problemów odpadowych. Uczniowie w swoich pracach przedstawili w sposób bardzo atrakcyjny, ciekawy i praktyczny trudne zagadnienia, jednocześnie zrozumiały dla każdego odwiedzającego wystawę. Wystawa ta cieszyła się bardzo dużą popularnością wśród wszystkich uczniów naszej szkoły oraz odwiedzających teren naszego budynku rodziców i pozostałej społeczności lokalnej.

     • Wycieczka klas czwartych do Wejherowa.

     • 3 czerwca 2022 roku uczniowie klas czwartych, którzy od września uczą się języka kaszubskiego, wybrali się po raz kolejny na wycieczkę w ramach nauki tego przedmiotu. Tym razem wybrali się w dosyć długą drogę do duchowej stolicy Kaszub, czyli Wejherowa. Tam zwiedzali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Następnie brali udział w warsztatach z malowanie toreb. Ostatnim punktem programu byla Kalwaria Wejherowska. Pogoda była wymarzona na taki wyjazd. Uczniowie oraz opiekunki pani Ewa Mądry i pani Ania Narloch wrócili zadowoleni i już zastanawiają się, dokąd wybrać się w piątej klasie.