• Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu
     • Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu

     • Ferie z ekonomią w Zespole Szkół w Tuchomiu

       

      Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Tuchomiu znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

       

      Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.  

       

      „Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego.

       

      I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 14-18 lutego 2022r.

      W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie
      z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie.

       

      Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

       

       

      ***

       

      Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

      Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

    • Podsumowanie konkursów z języka angielskiego.
     • Podsumowanie konkursów z języka angielskiego.

     • 16 grudnia uczniowie klas 1-3 SP spotkali sie na apelu, na którym odbyło się podsumowanie dwóch konkursów z języka angielskiego. W konkursie "Słowniczek obrazkowy" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Wałdowie nagrodzeni zostali następujący uczniowie:

      •  Laura Pankiewicz  ( 1a) - I miejsce
      • Paweł Wróblewski (2b) – II miejsce
      • Oliwia Lew -Kiedrowska – wyróżnienie

      Pozostali uczniowie, którzy wykonali równie piękne prace , otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze.

       

      Kolejny konkurs "Zwyczaje świąteczne w Wielkiej Brytanii" zorganizowany został przez nauczycielki języka angielskiego ZS w Tuchomiu. Uczniowie wykonali  prace plastyczne, przedstawiające typowe dla Wielkiej Brytanii bożonarodzeniowe zwyczaje. Nie zabrakło pieczonego indyka, tradycyjnych skarpet świątecznych, dekoracji " Christmas crakers" czy pysznego deseru " Christmas Pudding".

      Jury wyróżniło następujących uczniów:

      • Klaudia Dorawa ( 2a) – I miejsce
      • Maria Hinc (2b) – II miejsce
      • Nikodem Kosecki (2b) – III miejsce
      • Nikola Kędra (2a) – III miejsce
      • Ula Pankiewicz ( 2a) – III miejsce
      • Magdalena Musioł (2a) – III miejsce
      • Igor Kapiszka (2a) – III miejsce
      • Natalia Rudnik (2a) – III miejsce