• "Magiczna ścianka"

     • W ramach projektu "PRZEDSZKOLE JAK Z BAJKI" otrzymaliśmy magiczną ścianę. To multimedialne urządzenie, które nie tylko spełnia funkcje edukacyjne, ale i dostarczy nieograniczonej rozrywki, dostosowując system dla osób w różnych przedziałach wiekowych. Ściana interaktywna znajdzie odpowiednią grę i program edukacyjny dla niesfornego trzylatka, ale również dla osoby dorosłej.

      Zestaw urządzenia Magiczna Ściana zawiera wiele ciekawych gier, które dzieci mogą wykonywać razem. 

    • Powrót dzieci do przedszkola
     • Powrót dzieci do przedszkola

     • Drodzy Rodzice,

      informujemy, że od poniedziałku 19. 04. 2021 r. przedszkole pracuje w trybie stacjonarnym. Dzieci z oddziału „0” będą dowożone busem szkolnym.

      Jednocześnie przypominamy  o  przestrzeganiu zasad epidemiologicznych obowiązujących na terenie szkoły.

      Osoby z zewnątrz (niebędące uczniami lub pracownikami szkoły) podczas przebywania na terenie szkoły, obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust przy pomocy maseczki oraz zachowanie dystansu od pracowników i uczniów szkoły.

      Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają bezwzględny obowiązek zdezynfekowania rąk przy użyciu płynu dezynfekującego.

      Prosimy również, aby dzieci z objawami chorobowymi (katar, kaszel) pozostawały w domach.

      Zwracamy się z również z prośbą o niegromadzenie się rodziców na terenie szkoły.

      Serdecznie zapraszamy

     • Pomaganie jest fajne

     • Taki gest od firmy Polmor z Bytowa dla 6 szkół podstawowych, w tym dla Zespołu Szkół w Tuchomiu.

      Serca pełnych plastikowych nakrętek są dzielone między dwójką dzieci: Karoliną Orlikowską oraz Jakubem Jankowskim. Pierwsze serce jest już zapełnione i czeka na odbiór przez Karolinkę. Mamy nadzieję, że mimo pandemii szybko zapełnimy kolejne, tym razem dla Kubusia. Pomagają nam dzieci ze Słonecznikowego przedszkola w Modrzejewie oraz wszyscy mieszkańcy gminy Tuchomie.

     • Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu w sprawie zdarzenia z dn. 10 marca 2021.

     •  

      W celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z podjęciem decyzji o nie ewakuowaniu dzieci i innych osób z terenu szkoły w dn. 10 marca 2021 r., w związku z nieprawdziwą informacją o zagrożeniu, poniżej przedstawiam szczegółowe informacje:

       

      1. na adres e – mail Zespołu Szkół w Tuchomiu dnia 10 marca 2021 r. o godz. 5.12 wpłynęła wiadomość o następującej treści: „Pogrzeb - Dziecko wniosło na teren budynku bombę gaz trujący, który udusi was w ciągu 20 minut uciekajcie.
      2. ta wiadomość skierowana została do ponad 100 placówek, w związku z czym miała kaskadowy charakter, o niskim stopniu wiarygodności (taki status tego typu informacjom nadaje CBŚP);
      3. z e-maila wynikał 20 minutowy czas zaistnienia zdarzenia – mail został odczytany po prawie 2 godzinach od jego wpłynięcia, to również wpłynęło na jego ocenę, jako o niskim stopniu wiarygodności (w momencie odczytania maila zdarzenie już powinno, zgodnie z treścią maila, wystąpić);
      4. podjęto działania zgodnie z procedurami: sprawdzono budynek (należy tu zaznaczyć, iż w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną wejścia do szkoły są kontrolowane i nikt niepowołany nie zostanie wpuszczony do budynku) i poinformowano stosowne służby, które ze względu na brak zagrożenia i dobro dzieci również rekomendowały „NIE EWAKUOWAĆ”;
      5. w budynku były głównie dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice pracują. Na zewnątrz tego dnia z rana było -6°C, w związku z czym powzięto decyzję, by postąpić zgodnie z rekomendacjami służb, które na co dzień mają do czynienia z tego typu zdarzeniami;
      6. ponadto Centralne Biuro Śledcze Policji w dniu zdarzenia, a także w ostatnim czasie przysyłało informacje, że na adres e- miał mogą wpływać tego typu informacje z domeny @gmail.com, z rekomendacją o następującej treści:

      „Informuję, że  ocena wiarygodności jest na poziomie – INFORMACJA O BARDZO NISKIEJ WIARYGODNOŚCI, MAJĄCA CHARAKTER KASKADOWY

      ZALECENIE  KOORDYNATORA CBŚP – NIE EWAKUOWAĆ!!!!

      1. akcję przed szkołą (zabezpieczenie terenu) zorganizowała i zarządzała nią Policja i Państwowa Straż Pożarna;
      2. w związku z powyższym kierownictwo szkoły zastosowało się do rekomendacji.

       

      Ponadto wyjaśniam:

      W dniu zdarzenia, 10 marca 2021 r.,:

      1. pani wicedyrektor przebywała na zaplanowanym wcześniej urlopie;
      2. ja, jako dyrektor, ze względu na wystąpienie objawów chorobowych,  biorąc pod uwagę zagrożenie epidemiczne, pozostawałem w kwarantannie;
      3. na miejscu funkcje kierownicze pełniła kolejna osoba z zespołu kierowniczego, tj. Kierownik Świetlicy, która wszystkie decyzje konsultowała ze mną telefonicznie.

       

      Jednocześnie podkreślam, że w dniu zdarzenia wszelkie decyzje były podejmowane zgodnie z obowiązującymi procedurami, po konsultacji z odpowiednimi służbami, z uwzględnieniem ich rekomendacji i zaleceń. Podejmując decyzje, kierowaliśmy się wyłącznie najlepiej rozumianym dobrem dzieci i innych osób przebywających w budynku szkoły.

       

      Adam Sandak

      Dyrektor Zespołu Szkół w Tuchomiu

       

     • Wiosenna przerwa świąteczna

     • Od dnia 1. 04 do 6.04. trwa wiosenna przerwa świąteczna. W tych dnia nie ma lekcji zdalnych. Zajęcia zdalne rozpoczynają 7. 04. (środa). 

      Życzymy wszystkim zdrowych i radosnych świąt. 

     • „Śpiewajmy kolędy”

     • W grudniu zespół „OUR DREAMS” z Zespołu Szkół w Tuchomiu wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Kolędniczym „Śpiewajmy kolędy” w Słupsku. Konkurs miał zdalny charakter i to nasze pierwsze takie doświadczenie. Udało się zdobyć w tym konkursie III miejsce.

      W skład zespołu wchodzą: Magdalena Wantoch Rekowska, Jan Kudlik, Julia Majchrowska, Agnieszka Landowska, Martyna Kuik Studzińska, Tomasz Depka Prądzyński, Weronika Bazal.

      Poniżej znajduje się link do piosenek zespołu.

      Our_Dreams-_Mizerna_Cicha.mp4

      Przybiezeli_Our_Dreams-_III_miejsce_w_Slupsku.mp4​​​​​​​

    • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.
     • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie klas IV – VIII Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyli w zajęciach proekologicznych pt: „Jak radzić sobie z odpadami?”. Materiały edukacyjne dostarczyła firma Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie, patronem tego przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Tuchomiu. Podczas lekcji biologii i przyrody młodzi ludzie zapoznali się z praktycznymi sposobami zagospodarowania odpadami. Lekcje dotyczyły promowania i kształtowania odpowiednich postaw w zakresie pozbywania się już wytworzonych odpadów poprzez prawidłową segregację oraz odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi powstałymi w gospodarstwach domowych. Prezentacje przedstawione podczas tych spotkań bardzo uczniom się podobały. Młodzież szkolna podsumowując zajęcia stwierdziła, że przedstawione informacje w sposób praktyczny i bardzo przystępny  ukazały problem wytwarzania odpadów w domach. Zajęcia te pomogły uczniom zrozumieć poruszany problem oraz głębiej zapoznać się
      z  hierarchią postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, w tym z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi. Dzięki temu każdy mieszkaniec naszej gminy, nabywa świadomą konieczność segregowania odpadów w domu, nabiera przyzwyczajenia do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz wyraża chęć dzielenia się wiedzą na temat segregowania odpadów
      z domownikami i rówieśnikami.

     • Mikołaje z Tuchomia

     • Drodzy rodzice zgodnie z ustaleniami na zebraniu rady Rodziców
      w dniu 10 grudnia 2020 r.

      Rada postanowiła:

      - nie zbierać składek na radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021,

      - dobrowolne wpłaty i darowizny mogą być dokonane na konto Rady Rodziców

                         Bank Spółdzielczy w Bytowie

                         33 9321 0001 0011 5645 2000 0010

      Jeżeli w tytule lub w komentarzu dodamy;

      MIKOŁAJE Z TUCHOMIA

      to wpłata zostanie przekazana na pomoc Rodzinie, której dom spłonął
      w Modrzejewie.

      Pieniądze na pomoc pogorzelcom z Modrzejewa można również wpłacać przez portal  ,,zrzutka pl."

      W sekretariacie szkoły znajduje się puszka, do której można wrzucać  pieniądze na pomoc pogorzelcom do 28 lutego 2021 r.

       

                                                              MIKOŁAJE Z TUCHOMIA

    • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym
     • Konkurs Wiedzy o Samorządzie Lokalnym

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu Wiedzy o Samorządzie Lokalnym organizowanym dla uczniów powiatu bytowskiego przez Starostwo Powiatowe w Bytowie, Stowarzyszenie Miłośnicy Gminy Tuchomie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tuchomiu. Edycja ta została przeprowadzona w formie zdalnej. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać prezentację nt. „Wybitna postać z mojego regionu”. Wśród 10 najlepszych prezentacji wybranych przez jury znalazły się wszystkie prace naszych uczniów. Drugą najlepiej ocenioną pracą została prezentacja Hanny Świątek „Wybitna postać z mojego regionu – Stanisław Jezierski” – prezentacja poświęcona Stanisławowi Jezierskiemu, który przez 45 lat pełnił funkcje sołtysa miejscowości Modrzejewo. Na kolejnym miejscu oceniono pracę Agnieszki Landowskiej „Zwykły, a nie zwykły – Henryk Landowski”, którą uczennica poświęciła swojemu dziadkowi, rzeźbiarzowi z Tuchomia. Piątą najlepszą pracą została prezentacja Łukasza Łukasik „Ukrainiec na Kaszubach” - Wołodia Drozd z Modrzejewa. Wszystkie prace uczniowie wykonali pod kierunkiem nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie Janusza Juchniewicza. 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu uczniowie i opiekun zostali nagrodzeni dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz pucharem dla drużyny.

       

     • Zbiórka dla Hospicjum w Kościerzynie

     • Dzieci z oddziału zerowego i kl. VI wraz z rodzicami i wychowawcami zbierali środki higieny osobistej, różne środki czystości, poduszki - jaśki i wodę mineralną. Dary te zostaną przekazane dla Hospicjum w Kościerzynie w ramach pomocy ludziom potrzebującym. Nasze dzieci z wielką radością przystąpiły do powyższej akcji. Przyświecało nam przysłowie "I Ty możesz zostać św. Mikołajem".  

    • Konkurs „1 z 10”
     • Konkurs „1 z 10”

     • Dn. 25.11.2020 r. odbył się w naszej szkole konkurs  „1 z 10” zrealizowany w ramach projektu finansowanego przez fundację mBanku. Wzięło w nim udział 22 uczniów, którzy odpowiadali w parach. Podczas konkursu, który odbył się online na Teamsach, padło aż 130 pytań. Rywalizacja była bardzo zaciekła. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

               Wyniki konkursu:

      I miejsce Agata Główczewska i Michalina Mochol

      I miejsce Karol Wroński i Kordian Banaś

      II miejsce Bartosz Depka Prądziński i Oskar Grebin

       

       

      Lista uczniów biorących udział w konkursie „1 z 10”

       


      1. Tomasz Hapka
      Vanessa Meller


      2. Julia Gliniecka
      Zuzanna Kacprzak


      3. Magdalena Wirkus
      Dawid Żmuda - Trzebiatowski


      4. Michalina Mochol
      Agata Główczewska
       

      5. Patrycja Zblewska
      Nicole Kiedrowska


      6. Julia Majchrowska
      Marta Strzelecka


      7. Bartosz Depka Prądzyński
      Oskar Grebin


      8. Patrycja Łukomska
      Kaja Lass


      9. Karol Wroński
      Kordian Banaś


      10. Marta Fronda
      Kinga Szafran

       

      11. Hubert Rudnik

       Tomasz Kuik Studziński

     • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla Amelii Wrońskiej

     • Miło nam poinformować, że nasza absolwentka Amelia Wrońska, którą dyrekcja Zespołu Szkół w Tuchomiu zgłosiła do stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego, otrzymała je.

      Z całego województwa pomorskiego dostało je 423 uczniów, w tym właśnie Amelka.

      Życzymy jej dalszych sukcesów w nauce.

     • Wystawa prac „Nitką malowane”

     • Od 9.09.2020 r. w naszej szkole można obejrzeć prace, które wykonali uczniowie w ramach projektu „Matematyka inna niż zwykle”. Wystawa znajduje się przy sekretariacie szkoły oraz w klasie 102 (matematyka). Jest ona dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły w dniach od 9.09. do 30.09.2020 r. Rodzice uczniów zobaczą wystawę 15.09.2020 r. (w dzień wywiadówki szkolnej).

      Za projekt odpowiedzialne są: p. K. Sreberska i p. A. Szulc.