• Klasa VI a na wycieczce rowerowej
     • Klasa VI a na wycieczce rowerowej

     • Dnia 24 września 2019 roku udaliśmy się na wycieczkę rowerową. Pierwsza część trasy rowerowej wiodła dawnym nasypem kolejowym do Trzebiatkowej – tzw. Szlak zwiniętych torów. W Trzebiatkowej zwiedziliśmy aleję historyczną, gdzie dowiedzieliśmy się o historii wsi oraz rodzie Trzebiatowskich. Następnie udaliśmy się nad jezioro Naleton. Chłopcy uzbierali tam sporo grzybów, które później sprzedali. Zwiedziliśmy również skansen archeologiczny- cmentarz ludności kultury pomorskiej w Trzebiatkowej. Byliśmy także na cmentarzu leśników, którzy służyli mieszkańcom pobliskiej zlikwidowanej przed laty, leśniczówce. Odwiedziliśmy też galerię Tadeusza Drozdowskiego, która  znajduję się w starym budynku gospodarczym. Obrazy i instalacje wiszą na nieotynkowanych ścianach.
      Zadowoleni i uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły.

    • EKOLOGICZNIE, ZNACZY PRAKTYCZNIE
     • EKOLOGICZNIE, ZNACZY PRAKTYCZNIE

     • W Zespole Szkół w Tuchomiu od 16 września 2019r. rozpoczęła się realizacja programu innowacji pedagogicznej zakresu treści ekologicznych. Program ten realizowany przez zespół nauczycieli naszej szkoły – skierowany jest do całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Tuchomiu.

      Cele główne programu:

      – rozbudzanie u uczniów zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczych,

      – rozbudzenie wrażliwości na harmonię środowiska naturalnego,

      – przewidywanie pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka.


      Cele szczegółowe:

      – zbudowanie więzi pomiędzy człowiekiem a naturą,

      – uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w ochronę naszej planety,

      – nabywanie przez uczniów umiejętności interpretowania zjawisk przyrodniczych zmieniających dotychczasowy charakter danego obszaru,

      – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.


      SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

      Program ten jest adresowany do całej społeczności szkolnej Zespołu Szkółw Tuchomiu. Realizowany będzie przez zespół nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, plastyki, zajęć zintegrowanych przedszkolnych i szkolnych. Realizacja tego programu będzie odbywała się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

       

       

       

    • KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY
     • KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

     • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie należący do Koła Miłośników Przyrody, na początku roku szkolnego zajęli się pielęgnacją roślin rosnących
      w pobliżu szkoły, a przede wszystkim w przyszkolnym ogródku dendrologicznym. Podczas swojej pracy, młodzi i aktywni przyrodnicy, przycinali tegoroczne odrosty rosnących drzew i krzewów. Nauczyli się prawidłowego zasadzania roślin poprzez posadzenie nowych krzewów, które wzbogaciły bioróżnorodność naszego ogródka. Na koniec wyplewili cały powierzony im teren oraz zagrabili i pousuwali niepotrzebne odpady po ich pracy.

    • Warsztaty na temat: „Substancji psychoaktywnych i innych uzależnień w kontekście własnych decyzji i kariery życiowej”
     • Warsztaty na temat: „Substancji psychoaktywnych i innych uzależnień w kontekście własnych decyzji i kariery życiowej”

     • Problem uzależnień wśród młodzieży jest niezwykle trudny. Okres dojrzewania jest czasem, intensywnych zmian, momentem buntów i lekceważenia wszystkiego przed czym ostrzegali rodzice. Sięganie po alkohol lub inne środki odurzające mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, szukaniem własnego ja. Ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża, a chęć bycia dorosłym, imponowania rówieśnikom, popycha w stronę używania substancji psychoaktywnych. Bardzo często przyczyną sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów. Także presja grupy rówieśniczej jest motywem sięgania po tego typu środki, bowiem przyjmowanie danej substancji niejednokrotnie jest przepustką dającą możliwość przynależenia do grupy i akceptacji rówieśników. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresu.

      Aby zapobiegać oraz minimalizować liczbę osób sięgających po używki, należy zwiększać świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji, a także propagować zdrowy styl życia. W związku z tym zorganizowaliśmy dla uczniów z klas VI, VII i VIII warsztaty na temat: „Substancji psychoaktywnych  i innych uzależnień w kontekście własnych decyzji i kariery życiowej”. Warsztaty dla uczniów poprowadziła p. Urszula Szyca – Modras – pedagog z wieloletnim doświadczeniem, terapeuta Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bytowie. Prowadząca  zachęciła uczniów i rodziców do korzystania z punktu konsultacyjnego TZN w Bytowie działającego przy ulicy Gdańskiej 59 w poniedziałki w godzinach 15.00 – 18.00 po uprzednim umówieniu (tel. 603064489).

    • Pedagogizacja rodziców
     • Pedagogizacja rodziców

     • W celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń utrudniających prawidłowy proces wychowawczy i społeczny, należy kłaść szczególny nacisk na szeroko rozumianą działalność profilaktyczną obejmującą wszystkie obszary interwencji: rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze, policja, organizacje środowiskowe, kościół itp. Musimy pamiętać, że uzależnienie nie wybiera, każdy człowiek, również nasze dziecko jest narażony i może zachorować. Dramat związany z uzależnieniem może dotknąć każdą rodzinę i każdego z nas, dlatego też w obecnej dobie, kiedy niemal wszystkie szkodliwe substancje stały się dostępne w wielu miejscach (w szkole, na ulicy, w dyskotece, w sklepach, itp.) należy podjąć wszelkie działania profilaktyczne zapobiegające eskalacji tego zjawiska. W związku z tym zorganizowaliśmy w naszej szkole pedagogizację rodziców. Tematem spotkania była ROLA RODZINY W PROFILAKTYCE UZALEZNIEŃ. Pedagogizacja rodziców była również okazją do podsumowania warsztatów z uczniami, które poprowadziła p. Urszula Szyca – Modras na temat SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  I INNYCH UZALEŻNIEŃ W KONTEKŚCIE WŁASNYCH DECYZJI I KARIERY ŻYCIOWEJ.

    • Bezpieczna droga do szkoły
     • Bezpieczna droga do szkoły

     • Dnia 17.09.2019r. odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne dla uczniów z klas I – III SP organizowane w ramach akcji Policji: „Bezpieczna droga do szkoły”. Stałym elementem działań są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych. Głównym celem organizacji zajęć jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Od 2 września br. policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana dyrektora. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

      W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.

       

       

       

    • PIKNIK EKOLOGICZNY
     • PIKNIK EKOLOGICZNY

     • Dnia 30 czerwca 2019r. uczennice naszej szkoły: Julia Janduła oraz Angelika Wróblewska wraz  z nauczycielką biologii i przyrody poprowadziły zajęcia z zakresu ekologii na „Pikniku Ekologicznym”, którego organizatorami był Urząd Gminy Tuchomie wraz z podległymi mu sołectwami. Podczas spotkania z mieszkańcami i gośćmi odwiedzającymi tę imprezę, nasze uczennice zapoznawały uczestników z potrzebą segregacji odpadów oraz informowały swoich słuchaczy  z metodami działań proekologicznych mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Każdy uczestnik rozwiązywał kartę pracy
      z zadaniami proekologicznymi– przygotowaną przez prowadzące. Za dobrze wykonane zadania wszyscy biorący udział w spotkaniu otrzymywali nagrody.

       

    • Wizyta gości z Essen
     • Wizyta gości z Essen

     • Od 10 do 16 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół w Tuchomiu gościliśmy młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły w Essen. Pobyt gości z Niemiec jest już ponad 20 - letnią tradycją naszej szkoły i odbywa się w ramach Wymiany Młodzieży Polsko - Niemieckiej, która dofinansowuje pobyt polskiej młodzieży w Essen i niemeckiej młodzieży w Tuchomiu. Podczas tegorocznego spotkania pokazaliśmy naszym gościom piękne i ciekawe zakątki Kaszub. Odwiedziliśmy Gdańsk, Łebę, Bytów, Swołowo. Z cudownej aury korzystaliśmy podczas biwaku w osadzie Przystanek Alaska. W ramach wymiany nasza młodzież wyjedzie do Niemiec w październiku.

    • Fundusz Akumulator Społeczny
     • Fundusz Akumulator Społeczny

     • Zajęcia z czerpania papieru z klasą II b oraz lekcja historii o papierze. Majowie wytwarzali papier-hunn, Polinezyjczycy papier o nazwie tapa, Europa miała pergamin. Na zajęciach dzieci uczyły się tolerancji poprzez poznanie dorobku kulturalnego mieszkańców Ameryki Środkowej, Azji, Afryki. Różnice potrafią być piękne. Realizacja projektu sfinansowanego że środków Fundusz Akumulator Społeczny pt. Smocze jajo w chińskim kraju. Zapobieganie ksenofobii i nietolerancji poprzez organizację szkolnego wydarzenia oraz nauki zwyczajów obcokrajowców

     • "RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ"

     • Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" w roku szkolnym 2018/2019 realizowany był w klasach II SP. Poznanie zasad pierwszej pomocy to nie wszystko – na podjęcie działań ratujących życie przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma również ich postawa, pewność co do swoich umiejętności, a także obawy, które często im towarzyszą. Program RUR polega na wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie powszechnie już w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Dzieci oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc staje się dla nich czymś naturalnym. 

      Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą przez nich wiedzę a systematyczne ćwiczenia utwierdziły ich w przekonaniu, że potrafią udzielić pierwszej pomocy.

     • I wyróżnienie dla Marty Frondy

     • W dniu 24 maja 2019 roku (piątek) w gdańskim ogrodzie zoologicznym po raz kolejny miało miejsce wręczenie nagród w konkursie o randze wojewódzkiej pod nazwą „Zagrożenia w rolnictwie”. Z naszej szkoły uczennica klasy VI „A” SP — Marta Fronda również wzięła w w/w konkursie udział zdobywając I wyróżnienie w kategorii wiekowej IV — VI KL. SP.

      Przybyłych uczniów na rozdanie nagród i wręczenie okolicznościowych dyplomów powitał Pan Aleksander Zając — jeden z jurorów konkursu, który poinformował zebranych, iż na wspomniany konkurs wpłynęło prawie 900 prac od uczniów z województwa pomorskiego.

      Nasza uczennica na wręczenie nagród pojechała z kilkoma uczniami ze swojej klasy, którzy to poza odbiorem nagrody i dyplomu mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. A były to między innym :

      • przejazd kolejką po ZOO i zwiedzanie ciekawych miejsc,
      • udział w prelekcji na temat gadów, płazów, które żyją na wolności i mieszkają w Ogrodzie

      Zoologicznym w Gdańsku, - możliwość uczestniczenia w karmieniu fok,

      • zwiedzania obiektu ZOO bez przewodnika.
    • "NAŁOGOM STOP"
     • "NAŁOGOM STOP"

     • Już kolejny raz w tuchomskim GOK-u odbyła się impreza profilaktyczna pn. Nałogom Stop. Celem imprezy była promocja zdrowia, zdrowego żywienia, życia bez nałogów, aktywności fizycznej. Zadaniem uczestników było: przedstawienie hasła o walce z nałogami, rozwiązanie testu o zdrowym żywieniu, odegranie scenki, przygotowanie plakatu wraz z komentarzem nt. walki z nałogami oraz konkurencja sprawnościowa z alkogoglami i narkogoglami. W imprezie udział wzięły klasy piąte i szóste ze szkół w Tuchomiu i Kramarzynach. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury. Najlepsi okazali się uczniowie klasy Vb z Zespołu Szkół w Tuchomiu, drugie miejsce zajęła klasa VI z Zespołu Szkół w Tuchomiu, trzecie miejsce przypadło klasie V z Szkoły Podstawowej w Kramarzynach. Za pierwsze trzy miejsca uczniowie otrzymali puchary, a dodatkowo każdy uczeń otrzymał selfie stick z napisem „Nałogom stop”. Dziękujemy wychowawcom oraz pedagogom szkolnym za przygotowanie uczniów do imprezy profilaktycznej. Impreza odbywa sie pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która jest również sponsorem nagród dla uczestników.

     • Informacja dla rodziców

     • W związku z falą upałów Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu zajęcia lekcyjne od dnia 12.06.2019r. do 14.06.2019r. zostaną skrócone  z 45 min do 30 min i będą się odbywać w następującym porządku:

                     

      1.            8:00 – 8:30          8:30 – 8:35

      2.            8:35 – 9:05          9:05 – 9:10

      3.            9:10 – 9:40          9:40 – 10:00

      4.            10:00 – 10:30     10:30 – 10:45

      5.            10:45 – 11:15     11:15 – 11:20

      6.            11:20 – 11:50     11:50 – 11:55

      7.            12:05 – 12:35    

       

      Odjazdy autobusów będą odbywać się zgodnie z poniższym wykazem:

       

      1.Modrzejewo, Modrzejewo Leśniczówka,

      Chotkowo 11 : 30

      2.Tuchomko, Tągowie (trasa na Niezabyszewo,

      potem tak jak zawsze)11 : 30

      3.Ciemno, Gliśno, Trzebiatkowa (liniowy

       autobus do Miastka, zajazd do Gliśna)12:20

      4.Modrzejewo, Modrzejewo Leśniczówka,

      Chotkowo,12 : 55

      5.Masłowice Tuchomskie (Szreder,Komarzańska  oraz Masłowice Trzebiatkowskie 13 : 00

      6.Tuchomko, Tągowie oraz Piaszno (Trasa na Niezabyszewo potem tak jak zawsze)13 : 30

      7.Nowe Huty 13 : 45

    • Wycieczka klas ósmych
     • Wycieczka klas ósmych

     • W dniach 13-17 maja 2019r. uczniowie klas ósmych pod opieką wychowawców p. Marzeny Witt, p. Ireny Tyma oraz p. Ireny Kasprowicz uczestniczyli w wycieczce klasowej. Przez pięć dni podziwiali i zwiedzali zakątki południowej Polski. W atrakcyjnym programie znalazło się „dla każdego coś dobrego”. Uczniowie odwiedzili Częstochowę i Sanktuarium na Jasnej Górze.
      W Krakowie podziwiali Katedrę na Wawelu, dotykali serca Dzwonu Zygmunta wierząc, że spełnią się ich życzenia. Na krakowski rynku nie omieszkali zwiedzić starego miasta, wejść do kościoła Mariackiego i zrobić zakupy w Sukiennicach. Ogromne wrażenie na uczestnikach wycieczki zrobiła kopalnia soli w Wieliczce, gdzie za przyczyną kopalnianego Skarbnika jedna z uczestniczek, Kinga Rudnik, zdobyła tytuł królowej.

      Chwile refleksji, zadumy i żywą lekcję historii uczniowie przeżyli zwiedzając Niemiecki Obóz Koncentracyjny Auschwitz i Birkenau w Oświęcimiu. Wzruszenie nad losem tych, którzy ponieśli śmierć w tym okropnym miejscu wycisnęło nie jedną łzę.

      Był też czas na wspomnienie naszego św. Jana Pawła II. W Wadowicach zwiedzili rodzinny dom  papieża Polaka i delektowali się pysznymi i jakże sytymi kremówkami. 

      Wycieczkowicze sprawdzili się również na górskim szlaku. Udali się nad Morskie Oko, gdzie mimo majowego słonka sceneria była prawdziwie zimowa. Piękne widoki urzekły wszystkich! Atrakcją był również wjazd kolejką linową na Gubałówkę , no i oczywiście zakupy na zakopiańskich Krupówkach.

      Ostatni dzień wycieczki to wyjazd do Zatoru i całodniowy pobyt
      w największym rodzinnym parku rozrywki w Polsce - ENERGYLANDII!!! Tam, bez względu na wiek, każdy znalazł atrakcje dla siebie. Zjazdy na największych
      i najszybszych Roller Coasterach, wśród których królują Hyperion Mega Coaster - największy i najszybszy w Europie w swojej kategorii oraz Speed Water Coaster - światowy rekordzista wśród wodnych Roller Coasterów. Tu wrażenia
      i emocje sięgały zenitu!!! Pełni wrażeń i z zawrotem w głowie wrócili do domu, aby najpierw odespać zaległości, a następnie wrócić do szkolnej rzeczywistości.

       

    • Spotkanie autorskie z pisarką Pauliną Hendel w Zespole Szkół w Tuchomiu
     • Spotkanie autorskie z pisarką Pauliną Hendel w Zespole Szkół w Tuchomiu

     • Dnia 21.05.2019 r. w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej gościliśmy w naszej szkole Panią Paulinę Hendel, która pochodzi z Miastka.  Od najwcześniejszych lat interesowała  się literaturą fantastyczną, wierzeniami ludowymi oraz słowiańską demonologią, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Owocem tej pasji jest  cykl „Żniwiarz" oraz "Zapomniana księga". Godzinami potrafi opowiadać o dawnych wierzeniach, zabobonach oraz metodach leczenia najróżniejszych dolegliwości. Miłośniczka dzikiej przyrody i zwierząt. 

      Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia niezwykle ciekawej prezentacji o twórczości Pani Pauliny, słowiańskich bóstwach, demonach i dawnych wierzeniach. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali wykładu o literaturze post-apo. Następnie uczniowie mogli zadawać pytania oraz otrzymali autografy. 

      W spotkaniu uczestniczyły klasy 7 a i 7 b. Uroczystość przygotowały Panie: Anna Szulc i Ewa Kiedrowicz. Do spotkania doszło dzięki  Pani Grażynie Kikcio z Biblioteki Pedagogicznej w Bytowie, z  którą współpracujemy od wielu już lat.

    • DZIEŃ MAMY TATY
     • DZIEŃ MAMY TATY

     • Jak co roku, nasza szkoła świętowała Dzień Mamy i Taty. Dnia 23 maja 2019r.  dzieci z klasy 2a i 2b, słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza, a także za mądrość i ojcowski autorytet. Po wspaniałych występach w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom piękne laurki.  Atmosfera tej uroczystości była podniosła i bardzo radosna.  Przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze.

     • Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

     • Dnia 7 maja 2019 roku w naszej skole odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Wzyscy pracownicy szkoły wzięli udział w zajęciach praktycznych. Celem edukacyjnym szkoenia było zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy ćwiczyli zasady resuscytaccji krążeniowo - oddechowej na fantomach.