• Działalność szkoły w dniu 14. 10. 2021 r.

     • Dzień 14 października jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tym dniu realizowane są zajęcia opiekuńcze. W szkole będzie czynna świetlica. Rodzice chcący skorzystać ze świetlicy szkolnej w dniu 14. 10.2021 proszeni są o poinformowanie szkoły w sekretariacie  do dnia 13.10 2021r.  do godziny 14.00.

    • Spotkanie z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.
     • Spotkanie z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.

     • Dnia 08.09.2021r. odbyły się spotkania informacyjno - edukacyjne dla przedszkolaków oraz uczniów z klas I – VIII z przedstawicielami Policji w Bytowie i Tuchomiu.

      Głównym celem organizacji zajęć dla przedszkolaków i uczniów z klas młodszych szkoły podstawowej jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Najmłodsi odbiorcy otrzymali najważniejsze informacje bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci zwracali uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Policjanci przypominali również o potrzebie noszenia elementów odblaskowych, które na koniec rozdali uczniom klas I oraz najstarszym przedszkolakom. 

      Spotkania z Policją były również skierowane do uczniów klas starszych szkoły podstawowej. Ta część spotkań oprócz bezpieczeństwa w ruchu drogowym była wzbogacona o odpowiedzialność prawną oraz akcję stop hejtowi i mowie nienawiści.

      Prowadzącymi spotkanie byli sierżant sztabowy Damian Chamier Gliszczyński (Policja Bytów) oraz aspirant sztabowy Sebastian Watras (Policja Tuchomie).