• REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 


     • REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

      Serdecznie zapraszamy dzieci z naszego Przedszkola do udziału w konkursie plastycznym pt. „Pani Jesień” 

      I. Cele konkursu:
      Przybliżenie piękna pory roku jaką jest jesień.
      Zwrócenie uwagi na walory przyrodnicze związane z jesienią.
      Doskonalenie zdolności manualnych i rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci.
      II. Zasady konkursu:
      1. Czas trwania konkursu: od 23.09.-08.10.2021r.
      2. Uczestnicy: Dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczające do Przedszkola w ZS w Tuchomiu.
      3. Wymagania techniczne:
      a. Samodzielna twórczość plastyczna dziecka, 
      b. Technika dowolna, 
      c. Format pracy: A3 lub A4 płaska lub przestrzenna
      4. Metryczka:
      Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka – autora pracy, 
      wiek dziecka – autora pracy, 
      grupę, do której uczęszcza dziecko – autor pracy,
       imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, pod którego kierunkiem została wykonana praca. 
      5. Kryteria oceny:
      - zgodność z tematem,
      - oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
      - estetyka i staranność wykonania,
      6. Komisja konkursowa:
      Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, wybraną spośród przedstawicieli Rady Pedagogicznej ZS w Tuchomiu.
      8. Termin składania prac:
       Prosimy składać pracę u nauczycieli prowadzących poszczególne grupy do dnia: 08.10.2021r. 
      9.Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia: 20.10.2021r. 
      Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej ZS w Tuchomiu. 
       
      Organizatorzy.
       

    • Piknik Innowacyjny
     • Piknik Innowacyjny

     • Dnia 15 września 2021 roku grupa uczniów klas 6 – 8 Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyła w Pikniku Innowacyjnym na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczniowie podzieleni na 9 grup uczestniczyli w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych o tematyce łączącej zagadnienia ekonomiczne, zarządcze, chemiczne. Oprócz dużej dawki wiedzy teoretycznej, uczestnicy Pikniku mogli wykazać się również kreatywnością – tworząc np. własną kompozycję zapachową mydła. Mimo niezwykle intensywnego dnia uczniowie wrócili ze Szczecina zadowoleni, wzbogaceni o nowe doświadczenia.

     • Spotkanie z rodzicami

     • Dnia 9 września 2021r. odbędzie się spotkanie Wychowawców wszystkich klas z Rodzicami uczniów w następującym porządku:

      •16:00 – 16:45 - spotkanie Wychowawców z Rodzicami dzieci przedszkolnych

      •16:45 – 17:30 - spotkanie Wychowawców z Rodzicami uczniów klas 1-3

      •17:30 – spotkanie Wychowawców z Rodzicami uczniów klas 4-8

      Bardzo prosimy o obecność wszystkich Rodziców.