• „Śpiewajmy kolędy”

     • W grudniu zespół „OUR DREAMS” z Zespołu Szkół w Tuchomiu wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Kolędniczym „Śpiewajmy kolędy” w Słupsku. Konkurs miał zdalny charakter i to nasze pierwsze takie doświadczenie. Udało się zdobyć w tym konkursie III miejsce.

      W skład zespołu wchodzą: Magdalena Wantoch Rekowska, Jan Kudlik, Julia Majchrowska, Agnieszka Landowska, Martyna Kuik Studzińska, Tomasz Depka Prądzyński, Weronika Bazal.

      Poniżej znajduje się link do piosenek zespołu.

      Our_Dreams-_Mizerna_Cicha.mp4

      Przybiezeli_Our_Dreams-_III_miejsce_w_Slupsku.mp4​​​​​​​

    • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.
     • Realizacja projektu: Kultura segregacji w ramach zajęć lekcyjnych „Śladami odpadów w Tuchomiu”.

     • Przed Świętami Bożego Narodzenia, uczniowie klas IV – VIII Zespołu Szkół w Tuchomiu uczestniczyli w zajęciach proekologicznych pt: „Jak radzić sobie z odpadami?”. Materiały edukacyjne dostarczyła firma Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierżnie, patronem tego przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Tuchomiu. Podczas lekcji biologii i przyrody młodzi ludzie zapoznali się z praktycznymi sposobami zagospodarowania odpadami. Lekcje dotyczyły promowania i kształtowania odpowiednich postaw w zakresie pozbywania się już wytworzonych odpadów poprzez prawidłową segregację oraz odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi powstałymi w gospodarstwach domowych. Prezentacje przedstawione podczas tych spotkań bardzo uczniom się podobały. Młodzież szkolna podsumowując zajęcia stwierdziła, że przedstawione informacje w sposób praktyczny i bardzo przystępny  ukazały problem wytwarzania odpadów w domach. Zajęcia te pomogły uczniom zrozumieć poruszany problem oraz głębiej zapoznać się
      z  hierarchią postępowania z odpadami powstającymi w gospodarstwach domowych, w tym z odpadami niebezpiecznymi i problemowymi. Dzięki temu każdy mieszkaniec naszej gminy, nabywa świadomą konieczność segregowania odpadów w domu, nabiera przyzwyczajenia do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz wyraża chęć dzielenia się wiedzą na temat segregowania odpadów
      z domownikami i rówieśnikami.