• Wystawa prac „Nitką malowane”

     • Od 9.09.2020 r. w naszej szkole można obejrzeć prace, które wykonali uczniowie w ramach projektu „Matematyka inna niż zwykle”. Wystawa znajduje się przy sekretariacie szkoły oraz w klasie 102 (matematyka). Jest ona dostępna dla wszystkich uczniów naszej szkoły w dniach od 9.09. do 30.09.2020 r. Rodzice uczniów zobaczą wystawę 15.09.2020 r. (w dzień wywiadówki szkolnej).

      Za projekt odpowiedzialne są: p. K. Sreberska i p. A. Szulc.

     • Nauka zdalna

     • Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN od 09.11.2020 r. wszystkie klasy I-VIII przechodzą na naukę zdalną wg dotychczasowego planu lekcji. Nauka zdalna będzie odbywała się poprzez aplikację Teams oraz Dziennik Librus i będzie trwała do 29.11.2020 r.
      Sekretariat czynny jest w godz. 7:00-15:00.

      Pedagog szkolny pracuje stacjonarnie w poniedziałki i wtorki w godz. 9.00 – 14.00. W pozostałe dni tygodnia pracuje zdalnie.

      Biblioteka szkolna czynna jest we wtorki w godz. 12.30 – 15.00 oraz czwartki w godz. 7.30 – 10.30.

      Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać uczniowie. których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

      Jeżeli występują uzasadnione problemy z pracą zdalną w domu, to w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest praca zdalna ucznia w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole). W takim przypadku należy poinformować szkołę wcześniej.