• Zmiana terminu I Komunii Świętej

     • SZANOWNI RODZICE, DROGIE DZIECI,zmianie uległ termin I Komunii Świętej. Zmiana ta jest podyktowana troską o zdrowie Wasze i Waszych najbliższych w tych trudnych dla nas czasach. Potraktujmy to jako cenne doświadczenie uczące nas pokory i cierpliwości.I Komunia Święta odbędzie się prawdopodobnie we wrześniu 2020 roku. Dokładny termin zostanie ustalony z rodzicami po powrocie dzieci do szkoły.

     • Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym

     • Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie!Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym została przedłużona do 24 maja 2020 r.. Do tego terminu nauka będzie odbywać się w dalszym ciągu na odległość.Został podany również termin egzaminu ósmoklasisty. Będzie on miał miejsce 16, 17 i 18 czerwca 2020r.Z pozdrowieniamiDyrekcja

     • Wydłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym

     • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 kwietnia 2020 roku została wydłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do dnia 26 kwietnia 2020 roku.Oznacza to, że od dnia 15 kwietnia 2020 roku (środa) do dnia 24 kwietnia 2020 roku (piątek) obowiązywać będzie w dalszym ciągu nauczanie zdalne.W dniach 21, 22 i 23 kwietnia, w których miał się odbyć egzamin ósmoklasisty, będą miały miejsce zajęcia dydaktyczne prowadzone na odległość we wszystkich klasach zgodnie z zobowiązującym planem.Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej w czerwcu. Dokładny termin zostanie ogłoszony na 21 dni przed przeprowadzeniem tego egzaminu.Z pozdrowieniamiDyrekcja