• Ślubowanie i pasowanie na ucznia
     • Ślubowanie i pasowanie na ucznia

     • Uczniowie klas pierwszych są już pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej! 31 października 2019r. odbyła się w naszej szkole wspaniała uroczystość - ślubowanie i pasowanie na ucznia.

      W życiu przeżywamy różnorodne uroczystości, bardziej bądź mniej podniosłe. Za każdym jednak razem ważna jest obecność tych, którzy w danym czasie znaczą dla nas naprawdę wiele. Tę ważną chwilę nasze pierwszaki przeżywały wraz w wychowawcami p. Ireną Kasprowicz oraz p. Bożeną Hnatyszyn oraz w towarzystwie licznie zgromadzonych
      i wzruszonych rodziców.

      Prezentując ciekawy i zabawny program artystyczny, ubarwiony wesołymi piosenkami, uczniowie klas I a i b udowodnili, że „nie są już maluchami”.  Na dowód tego złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie Pan dyrektor Adam Sandak, po krótkim przemówieniu, dokonał pasowania na ucznia. Potwierdzeniem przyjęcia do społeczności szkolnej były dyplomy i imienne medale z napisem „Jestem pierwszoklasistą”, które wręczył rodzic Pani Natalia Lajn ? oraz Pani wicedyrektor Lucyna Błaż.

      Od tej chwili pierwszoklasistów można oficjalnie wpisać w poczet uczniów naszej szkoły. Liczymy na to, że dotrzymają swoich zobowiązań i będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, zaś swym zachowaniem i nauką będą sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. W pięknych słowach zwróciła się do świeżo upieczonych uczniów Pani Małgorzata Smolak, przedstawicielka Rady Rodziców. Życzyła sukcesów w nauce, ale przede wszystkim podkreśliła, że nasi najmłodsi są przyszłością narodu i od nich zależy jaka ta przyszłość będzie.

      Nie zabrakło też upominków oraz rożków obfitości, które przygotowali Rodzice. Przysporzyły one dzieciom wiele radości. Na zakończenie jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć i  z uśmiechem na ustach nasze pierwszaki udały się do domów.