• Ślubowanie uczniów klas pierwszych
     • Ślubowanie uczniów klas pierwszych

     • Zgodnie z tradycją szkoły dnia 26 X 2018r. odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych, która przebiegała w podniosłej i uroczystej atmosferze. Na stołówce  szkolnej  zebrali się odświętnie ubrani uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcją oraz wychowawczyniami   panią J. Kleba i panią R. Singpiel. Uczniowie klasy pierwszej w swoim wystąpieniu zaprezentowali się wspaniale. Wykazali się świetną recytacją wierszyków, znajomością przepisów ruchu drogowego oraz pięknym śpiewaniem.  

      Następnie uczniowie kl.I złożyli ślubowanie, że zawsze będą godnie reprezentować szkołę, zachowywać się kulturalnie i z szacunkiem traktować kolegów, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sumiennie wykonywać obowiązki ucznia.

      W dalszej części programu odbyło się pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Tuchomiu dokonane przez panią dyrektor Lucynę Błaż oraz wręczenie przez rodziców tradycyjnych rożków obfitośći.

      Uroczystość dostarczyła wszystkim dużo wzruszeń i przeżyć, szczególnie dzieciom i rodzicom.

      Mamy nadzieję, że ten ważny moment w życiu każdego ucznia pozostanie na długo w ich pamięci.

      Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.
      Niech zdobywanie wiedzy będzie  radością!

       

       

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

     • Rozpoczęcie roku szkolnego to ważny dzień w życiu każdego ucznia. 3 września 2018 roku uczniowie uroczyście pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny 2018/2019. Wielu z nich przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy. Uroczystość rozpoczęła się, jak co roku, o godzinie 8.00 Mszą Świętą w kościele w Tuchomiu. O godzinie 9.00 rozpoczął się apel w sali gimnastycznej. Na początku został odśpiewany hymn państwowy. Następnie głos zabrał Dyrektor Szkoły – p. Adam Sandak, który serdecznie powitał wszystkich uczniów – w szczególności tych, którzy po raz pierwszy przyszli do naszej szkoły oraz rodziców i grono pedagogiczne.
      Po tym wystąpieniu słowa do uczniów, nauczycieli oraz rodziców skierowali zaproszeni goście: wójt gminy Tuchomie – p. Jerzy Lewi Kiedrowski. Po oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami.
      Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.