• EKOLOGICZNIE, ZNACZY PRAKTYCZNIE
     • EKOLOGICZNIE, ZNACZY PRAKTYCZNIE

     • W Zespole Szkół w Tuchomiu od 16 września 2019r. rozpoczęła się realizacja programu innowacji pedagogicznej zakresu treści ekologicznych. Program ten realizowany przez zespół nauczycieli naszej szkoły – skierowany jest do całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Tuchomiu.

      Cele główne programu:

      – rozbudzanie u uczniów zainteresowań naukami matematyczno – przyrodniczych,

      – rozbudzenie wrażliwości na harmonię środowiska naturalnego,

      – przewidywanie pozytywnych i negatywnych skutków działalności człowieka.


      Cele szczegółowe:

      – zbudowanie więzi pomiędzy człowiekiem a naturą,

      – uwrażliwienie i zaangażowanie uczniów w ochronę naszej planety,

      – nabywanie przez uczniów umiejętności interpretowania zjawisk przyrodniczych zmieniających dotychczasowy charakter danego obszaru,

      – rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.


      SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU:

      Program ten jest adresowany do całej społeczności szkolnej Zespołu Szkółw Tuchomiu. Realizowany będzie przez zespół nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, plastyki, zajęć zintegrowanych przedszkolnych i szkolnych. Realizacja tego programu będzie odbywała się podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

       

       

       

    • KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY
     • KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

     • W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie należący do Koła Miłośników Przyrody, na początku roku szkolnego zajęli się pielęgnacją roślin rosnących
      w pobliżu szkoły, a przede wszystkim w przyszkolnym ogródku dendrologicznym. Podczas swojej pracy, młodzi i aktywni przyrodnicy, przycinali tegoroczne odrosty rosnących drzew i krzewów. Nauczyli się prawidłowego zasadzania roślin poprzez posadzenie nowych krzewów, które wzbogaciły bioróżnorodność naszego ogródka. Na koniec wyplewili cały powierzony im teren oraz zagrabili i pousuwali niepotrzebne odpady po ich pracy.

    • Pedagogizacja rodziców
     • Pedagogizacja rodziców

     • W celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń utrudniających prawidłowy proces wychowawczy i społeczny, należy kłaść szczególny nacisk na szeroko rozumianą działalność profilaktyczną obejmującą wszystkie obszary interwencji: rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze, policja, organizacje środowiskowe, kościół itp. Musimy pamiętać, że uzależnienie nie wybiera, każdy człowiek, również nasze dziecko jest narażony i może zachorować. Dramat związany z uzależnieniem może dotknąć każdą rodzinę i każdego z nas, dlatego też w obecnej dobie, kiedy niemal wszystkie szkodliwe substancje stały się dostępne w wielu miejscach (w szkole, na ulicy, w dyskotece, w sklepach, itp.) należy podjąć wszelkie działania profilaktyczne zapobiegające eskalacji tego zjawiska. W związku z tym zorganizowaliśmy w naszej szkole pedagogizację rodziców. Tematem spotkania była ROLA RODZINY W PROFILAKTYCE UZALEZNIEŃ. Pedagogizacja rodziców była również okazją do podsumowania warsztatów z uczniami, które poprowadziła p. Urszula Szyca – Modras na temat SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH  I INNYCH UZALEŻNIEŃ W KONTEKŚCIE WŁASNYCH DECYZJI I KARIERY ŻYCIOWEJ.

    • Bezpieczna droga do szkoły
     • Bezpieczna droga do szkoły

     • Dnia 17.09.2019r. odbyło się spotkanie informacyjno - edukacyjne dla uczniów z klas I – III SP organizowane w ramach akcji Policji: „Bezpieczna droga do szkoły”. Stałym elementem działań są spotkania policjantów z dziećmi poświęcone bezpieczeństwu w drodze do i ze szkoły. Policjanci będą zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze, w tym przechodzenia przez przejście dla pieszych oraz wskazywać najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie szkoły. Będą także przypominać o potrzebie noszenia elementów odblaskowych. Głównym celem organizacji zajęć jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym w rejonach szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki. Od 2 września br. policyjne patrole pełniące służbę w rejonach szkół będą zwracać uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać i uświadamiać kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych (przejścia dla pieszych). Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia, a także na sposób przewożenia dzieci.

    • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

     • Drugiego września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęła się okolicznościowym przemówieniem pana dyrektora. Szczególnie ciepło przywitani zostali uczniowie klas pierwszych. Po zakończeniu uroczystości, nastąpiły pierwsze powakacyjne spotkania z wychowawcami.

      W nowym roku szkolnym życzymy wielu sukcesów wszystkim uczniom,  nauczycielom i rodzicom.

       

       

       

    • PIKNIK EKOLOGICZNY
     • PIKNIK EKOLOGICZNY

     • Dnia 30 czerwca 2019r. uczennice naszej szkoły: Julia Janduła oraz Angelika Wróblewska wraz  z nauczycielką biologii i przyrody poprowadziły zajęcia z zakresu ekologii na „Pikniku Ekologicznym”, którego organizatorami był Urząd Gminy Tuchomie wraz z podległymi mu sołectwami. Podczas spotkania z mieszkańcami i gośćmi odwiedzającymi tę imprezę, nasze uczennice zapoznawały uczestników z potrzebą segregacji odpadów oraz informowały swoich słuchaczy  z metodami działań proekologicznych mających na celu poprawę środowiska naturalnego. Każdy uczestnik rozwiązywał kartę pracy
      z zadaniami proekologicznymi– przygotowaną przez prowadzące. Za dobrze wykonane zadania wszyscy biorący udział w spotkaniu otrzymywali nagrody.